BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kováčová Jana (University of Žilina in Žilina)
Tytuł
Ethical Dimension of Crisis Management
Etyczny wymiar zarządzania kryzysowego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 103-110, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Zarządzanie w kryzysie, Ryzyko, Odpowiedzialność
Ethics, Crisis management, Risk, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszym społeczeństwie istnieje ogromna ilość realnych niebezpieczeństw, które zagrażają nie tylko interesom ekonomicznym społeczeństwa, ale również życiu społecznemu jednostek. Przedstawione zagrożenia powinny być postrzegane jako integralna część wszystkich procesów społecznych. Głównym celem zarządzania kryzysowego jest stworzenie funkcjonalnych strategii prezentujących, w jaki sposób zarządzać zagrożeniami oraz kryzysami. Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie wdrażania i stosowania zasad etycznych dla obu poziomów zarządzania kryzysowego. Konieczne jest, aby pamiętać, że "etyka kryzysu" nie jest tylko szczególną formą normatywnej etyki społecznej. Etyczny wymiar zarządzania kryzysowego obejmuje również profesjonalnego menedżera etyki w sytuacji kryzysowej.(abstrakt oryginalny)

In today's society there are a huge amount of real risks threatening not only the economic interests of society but also the social life of individuals. These security risks should be seen as an inseparable part of all social processes. The main aim of crisis management is to establish a functional strategy on how to manage both risks and crises. The goal of this paper is to clarify the implementation and application of ethical principles for both crisis management levels. It is necessary to realize that "crisis ethics" is not just a specific form of normative social ethics. The ethical dimension of crisis management also includes the professional ethics of crisis managers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antušák, E.:Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti. WoltersKluwer ČR, Praha 2009, 396 s.
 2. Bilasová V.: Etika zodpovednosti. Max Weber. In Remišová, A. (ed.) Dejiny etického myslenia. KALLIGRAM, Bratislava 2008, s. 263-270.
 3. Bláha J. - Dytrt Z.: Manažerská etika. Management Press, Praha 2003, 155 s.
 4. Klopfer M.: Etika podnikania. SNP, Bratislava 1995, 72 s.
 5. Machalová T.: Etika zodpovednosti. Max Weber. In Remišová, A. (ed.) Dejiny etického myslenia. KALLIGRAM, Bratislava 2008, s. 675-683.
 6. Machalová T.: Etika zodpovednosti. Max Weber. In Remišová, A. (ed.) Dejiny etického myslenia. KALLIGRAM, Bratislava 2008, s. 683-691.
 7. Machalová T.: Etika zodpovednosti. Max Weber. In Remišová, A. (ed.) Dejiny etického myslenia. KALLIGRAM, Bratislava 2008, s. 691-701.
 8. Navrátilová D.: Manažérska etika. Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity, Prešov 2004, 102 s.
 9. Národná Stratégia Trvalo Udržateľného Rozvoja. 2001. Dostupná na https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-slovenskej-republiky-cast-1.rtf
 10. Novák L. et al.: Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií. crr.sk s.r.o., Bratislava 2010, 308 s.
 11. Remišova A.: Etika a ekonomika. KALLIGRAM, Bratislava 2011, 495 s.
 12. Šimák L. et al.: Terminologický slovník krízového riadenia. FŠI ŽU v Žiline, Žilina 2005, 44 s. dostupné http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/tskr.pdf
 13. Šimák L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilinská univerzita v Žiline, FBI, Žilina 2015, 259 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu