BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Ćwiertnia Adriana (Uniwersytet Szczeciński, doktorantka)
Tytuł
Internet w procesie internacjonalizacji MSP - wyniki badań
Internet in the Process of Internationalization of SME's - Research Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 111-115, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Internacjonalizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Wyniki badań
Internet, Internationalization, Small business, International market, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Internet, ze względu na swoje cechy, tj. powszechność użytkowania, szybkość przesyłania informacji, zasięg geograficzny, brak ram czasowych czy bogaty zbiór usług, stał się nieodzownym narzędziem biznesu. Zakres oraz stopień jego zastosowania są jednak różne, determinowane zarówno czynnikami wewnętrznymi organizacji czy jednostki, jak i zewnętrznymi. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących roli Internetu w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Wskazują one, że respondenci spoza sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT - information and communication technology) oceniają Internet nie przez pryzmat nowych możliwości, ale jako narzędzie usprawniające dotychczasowe działania. Natomiast firmy ICT postrzegają sieć jako swoje naturalne środowisko w każdym z obszarów działalności, w tym także ekspansji międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

Internet, due to its characteristics, ie. the universality of use, speed of information transmission, geographical coverage, lack of time frame or a rich set of services, it has become an indispensable business tool. The scope and extent of its use, however, are different, determined by factors both internal organization or unit and external. The aim of the article is to present some results of studies characterizing one of the business activities of enterprises realized through a global network, ie. international operations. They indicate that the respondents outside the ICT sector, evaluate the Internet not through the prism of new opportunities, but as a tool for improving current activities. While ICT companies perceive its network of their natural environment, including international expansion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowski, M. (2010). Organizacje wirtualne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  2. Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Dominiak, P., Wasilczuk, J. i Daszkiewicz, N. (red.) (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
  4. Fonfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E. i Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  5. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  6. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
  7. Pierścionek, Z. (1997). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Pietrasieński, P. (2010). Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa - podejście ewolucyjne. W: J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, 22-29. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  9. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu