BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszczyńska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwagi o teście zgodności Li wykorzystującym metodę jądrową
A Note on the Li Goodness of Fit Test Using Kernel Method
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 31-40, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Testy zgodności rozkładów
Goodness-of-fit tests
Uwagi
summ.
Abstrakt
Test zgodności zaproponowany przez Li pozwala na weryfikację hipotezy o zgodności rozkładów dwóch populacji. W konstrukcji statystyki testowej wykorzystywana jest metoda jądrowa, stąd wynika potrzeba oceny wpływu parametrów metody jądrowej na wynik procedury testowej. Badanie własności testu zgodności Li będzie dokonane metodami symulacyjnymi. Ponadto zostanie przeprowadzona weryfikacja hipotezy o takim samym rozkładzie wskaźnika percepcji korupcji w latach 1996 i 2005. Oprócz testu zgodności Li wykorzystane będą inne nieparametryczne testy dla zmiennych połączonych, takie jak: test znaków, test rangowanych znaków (zwany również testem kolejności par Wilcoxona), test znaków Fischera oraz test Friedmana. (fragment tekstu)

Kernel method is used, first of all, in nonparametric estimation of density function. There are statistical tests where nonparametric kernel estimator of density function is applied in construction of test's statistic. They are, among others, goodness of fit tests (including normality tests), independence tests and symmetry ones. In the paper, construction and properties' examination of goodness of fit test, proposed by Li, are presented. On the basis of simulation study the trial of choosing the best test's statistic of Li test is made. The analysis of influence of kernel method's parameter (kernel function) on the result of test's procedure is also regarded. Li test and some others nonparametric goodness of fit tests are used in examination of consistence of distributions of index of perception corruption in two years: 1996 and 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baszczyńska A., Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 194, Łódź 2005, s. 143-149.
  2. Domański C., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
  3. Domański C., Teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych i ich zastosowanie w naukach ekonomiczno-społecznych, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
  4. Domański C., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
  5. Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  6. Pagan A., Ullah A., Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  7. Silverman B.W., Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, London 1996.
  8. Strona internetowa Transparency International Polska http://www.transparency.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu