BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dehnel Grażyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Efektywne wykorzystanie zmiennych pomocniczych w badaniu małych podmiotów gospodarczych
Effective Use of Auxiliary Variable in Small Business Characteristics Estimation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 65-75, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Badania statystyczne
Business activity, Statistical surveys
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania statystyczne dotyczące działalności gospodarczej często sprawiają wiele kłopotów związanych z danymi. Problemy pojawiają się w odniesieniu do zmiennych. Rozkłady podmiotów według analizowanych cech charakteryzują: bardzo silna asymetria prawostronna, ogromne zróżnicowanie i silna koncentracja. Poza tym w przypadku wielu jednostek badana zmienna przybiera wartości zerowe bądź wartości skrajne. Problem zmiennych w statystyce gospodarczej dotyczy nie tylko Polski. Świadczą o tym publikacje, w których prezentowane są wyniki badań dotyczących szacunków parametrów dla podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie polegające na usunięciu wartości skrajnych nie zawsze dostarcza wiarygodnych szacunków. Dlatego też nieodzowne w takiej sytuacji wydaje się wprowadzenie do estymacji pewnych modyfikacji opartych np. na modelu Cham- bersa. W modelu tym zaproponowano nowe podejście do estymacji pośredniej typu GREG - ze szczególnym uwzględnieniem wag przypisywanych poszczególnym obserwacjom. (fragment tekstu)

According to the Central Statistical Office, there were about 1.6 million small enterprises (called small business) in Poland in 2001 - over 95% of all enterprises. Although the small economic entities constitute the basis of local economy, there is no information about this group of enterprises available at regional and local level. One of the major problems involved in estimating information about economic activity across domains is the distribution of small companies variables. The study variable may be highly skewed, there may be a large proportion of zero responses and there may be several auxiliary variables that can be used to improve estimation but these may include some extreme values. This article presents Chamber's Model which examines the behaviour of GREG estimators taking into account data classification. It shows how an efficient Chambers Model was found for a business survey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chambers R.L., Robust Case-weighting for Multipurpose Establishment Surveys, "Journal of Official Statistics" 1996, Vol. 12, No. 1, 3-32.
  2. Chambers R.L., Falvey H., Hedlin D., Kokic P., Does the Model Matter for GREG Estimation? A Business Survey Example, "Journal of Official Statistics" 2001, Vol. 17, No. 4, 527-544.
  3. Karlberg F., Survey Estimation for Highly Skewed Populations in the Presence of Zeroes, "Journal of Official Statistics" 2000, Vol. 16, No. 1, 229-241.
  4. Kish L., Discussion, [w:] Small Area Statistics, R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, (ed.), John Wiley & Sons, New York 1987.
  5. Rao J.N.K., Small Area Estimation, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
  6. Särndal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag, New York, 1992.
  7. Zagoździńska I., Kotowski J., Borowska J., Starzyńska M., Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2001 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu