BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marková Bibiána (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Tytuł
The Application of a Responsible Approach to Nanoresearch
Stosowanie odpowiedzialnego podejścia w zakresie badań nanotechnologicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 125-135, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Nanotechnologia, Etyka, Ryzyko, Odpowiedzialność
Nanotechnology, Ethics, Risk, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skupiamy naszą uwagę na definiowaniu odpowiedzialnego podejścia pracownika naukowego, który się kształci, aby być specjalistą w zakresie nanotechnologii, wskazując przy tym na różne możliwości rozumienia pojęcia odpowiedzialności. Jednocześnie wyznaczamy podstawowe ryzyko, z którym naukowiec może się spotkać w swojej pracy oraz interpretujemy główne prawne zasady obowiązujące na obszarze Europy. W zakończeniu naszego artykułu uwypuklamy potrzebę bardziej szczegółowego wyznaczenia niektórych warunków odpowiedzialnego badania w dziedzinie nanotechnologii oraz bardziej efektywnego użycia zasady zachowania ostrożności.(abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the definition of the responsible approach of a scientist specialized in nanotechnology research and points out different understandings of responsibility. It also determines the fundamental risks the scientist may deal with in their profession and interprets the main legislative frameworks applicable for Europe. In the conclusion the paper emphasises the necessity of determining the certain conditions for responsible research in nanosciences and the more effective use of the precautionary principle.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belyaletdinov R.R.: Риск как элемент этики новых технологий в области биомедицины. /online/. 2011. 14 p. [cit. 2016-04-27]. Available on:http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/bioeth/bioeth_5/4.pdf.
 2. COM 1:2000: Communication from the commission on the precautionary principle, 2000.
 3. COM 338 final: Oznámenie komisie smerom k európskej stratégii pre nanotechnológie: výskumná správa. Commission of the European Communities, Brusel : 2004, 27 pages.
 4. COM 366 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Commitee. Regulatory Aspects of Nanomaterials : výskumná správa. Commission of the European Communities, Brusel 2008, 11 pages.
 5. European Commission: Nanowissenschaften und Nanotechnologien: Aktionsplan für Europa 2005-2009. [online]. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2005. 16 p. [cit. 2016-05-23]. Dostupné na internete: .
 6. European Commission: Opinion on the appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies. [online]. SCENIHR, Brusel 2006, 79 p. [cit. 2016-05-23]. Dostupné na internete: .
 7. European Commission: Ethical and Regulatory Challenges to Science and Research Policy at the Global Level. [online]. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012. 60 p. [cit. 2016-05-23]. Dostupné na internete: ..
 8. Fobel P.: Nástroje riadenia akademickej etiky. In Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2011. s. 37-64.
 9. Ftáčniková S.: Správna vedecká prax. Odporúčanie rady APVT. APVT. Bratislava 2004. 32 s.
 10. Glasa J.: Etické komisie a biomedicínsky výskum. Vybrané etické a inštitucionálne aspekty: doktorská dizertačná práca. Masarykova Univerzita, Brno 2006. 89 s.
 11. Hermerén G. et al.: Opinion on the ethical aspects of nanomedicine - Opinion N° 21. [online]. EGE, Brussels 2007, 123 p. [cit. 2014-02-07]. Dostupné na internete: .
 12. K(2008) 424:2008 : Odporúčanie komisie zo 7. februára 2008 o kódexe správania pre zodpovedný výskum v oblasti nanovied a nanotechnológií.
 13. KOM 338 final:Oznámenie komisie. Smerom k európskejstratégii pre nanotechnológie: výskumná správa. Komisia európskych spoločenstiev, Brusel 2004, 27 s.
 14. Lino P.: European Textbook on Ethics in Research. [online]. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010, 212 p. [cit. 2016-05-23]. Dostupné na internete: .
 15. Malsch I. et al.: Communicating Nanoethics. Annual Report 4 on Ethical and Societal Apsects : výskumná správa. ObservatoryNano, Glasgow 2012. 66 s.
 16. P6_TA(2009)0328: Regulačné aspekty nanomateriálov. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o regulačných aspektoch nanomateriálov (2008/2208(INI))
 17. SANDLER, R. 2009. Nanotechnology: The Social and Ethical Issues. Washington : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2009. 62 s.
 18. Pastorek J.: Etický kódex SAV. SAV, Bratislava 2015, 4 s.
 19. Schavan A.: Action Plan Nanotechnology 2015. Bonifatius GmbH, Paderborn 2011, 62 s.
 20. Stirling A.: Risk, precaution and science: towards a more constructive policy debate. In EmboPress. [online]. 2007, [cit. 2016-04-27]. Dostupné na internete: .
 21. Sutcliffe H.: A report on Responsible Research & Innovation : výskumná správa. 2011, 34 s.
 22. Tondl L.: Hodnoty, komunikácia, múdrosť. Výber vedeckých prác Ladislava Tondla pre aplikovanú etiku. Belianum, Banská Bystrica 2014, 292 s.
 23. (2000/C 364/01):Charter of Fundamental Rights of the European Union. Formal declaration of European Parliament, Council and Commision of 7 December 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu