BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimanek Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Próba wykorzystania statystyki małych obszarów w szacowaniu dochodu gospodarstw domowych
An Attempt to Use Indirect Estimation for Household Income Characteristic
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 136-146, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Statystyka małych obszarów, Dochody gospodarstw domowych
Small area estimates, Household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Informacja o dochodach gospodarstw domowych jest bardzo ważnym elementem oceny sytuacji ekonomicznej w wielu przekrojach terytorialnych czy typologicznych. Popyt na tę informację wydaje się coraz większy i, co więcej, dotyczy coraz bardziej szczegółowych podziałów. Innymi słowy, aktualna informacja na temat dochodów gospodarstw domowych potrzebna jest na coraz mniejszym stopniu agregacji. Jednocześnie podaż informacji na temat sytuacji dochodowej gospodarstw domowych jest niewystarczająca. Podstawowym badaniem, jakie prowadzi statystyka publiczna w zakresie dochodów gospodarstw domowych, jest Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. Badania te są prowadzone przez urzędy statystyczne podlegające Głównemu Urzędowi Statystycznemu - Departamentowi Statystyki Społecznej. Realizowane są metodą reprezentacyjną, jednakże, jak zwraca się uwagę w uwagach metodologicznych, wyniki można uogólniać na poziom całego kraju lub co najwyżej województw. Próba oszacowania wyników badań na niższych przekrojach, z wykorzystaniem estymatorów z klasycznej metody reprezentacyjnej, skutkuje dużymi błędami szacunku. Metodologia estymacji pośredniej, w świetle doświadczeń np. amerykańskich, wydaje się wychodzić naprzeciw tym potrzebom w zakresie zaspokojenia popytu informacyjnego. Dotyczy to zwłaszcza tych poziomów agregacji, gdzie tradycyjna metoda reprezentacyjna daje niezadowalające wyniki. (fragment tekstu)

The paper deals with the problem of household income estimation for a more detailed level than the one presented by CSO (Central Statistical Office). The main source of data as far as household income is concerned is the Household Budget Survey. However, the direct estimation can be accepted only for the country level or at least for large areas such as voivodships. Indirect estimation methods, which are more and more commonly used, allow to obtain acceptable estimates for domains defined as intersection voivodship and type of the place of residence. The parameter of interest was equalized income in a household. This is a measure which makes use of the number of persons and their age in the household. Out of many suggested methods for equalized scales, the approach based on OECD modified scale is presented in the paper. To estimate mean equalized income per household three estimators were applied:
- direct,
- synthetic regression,
- empirical Bayesian.
The precision of indirect estimation was examined as the relation between direct estimation variation and indirect estimation mean squared error. The outcome proved the gain in efficiency when using the empirical Bayesian estimation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha C., Lednicki В., Wieczorkowski R., Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności w roku 2003, GUS, Warszawa 2004.
  2. Ghosh M., Rao J.N.K., Small Area Estimation: An Appraisal, "Statistical Science" 1994, 9(1).
  3. Kordos J., Paradysz J., Some Experiments in Small Area Estimation in Poland, Statistics in Transition 2000, 4.4., 679-697.
  4. Paradysz J., Bank danych lokalnych jako źródło dodatkowych informacji w regionalnych badaniach reprezentacyjnych, [w:] Statystyka regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego, red. J. Paradysz, AE, Poznań 2000.
  5. Podolec B., Woźniak M., Zając K., Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych, Taksonomia 10, AE, Wrocław 2003.
  6. Rao J.N.K., Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation, "Survey Methodology" 1999, 25, Statistics Canada.
  7. Rao J.N.K., Small Area Estimation, Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, INC., Hoboken 2003.
  8. Särndal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag, New York 1992.
  9. http://www.stat.gov.pl.
  10. http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu