BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wizerunek marek innowacyjnych - wyniki badań empirycznych w wybranych sektorach w Polsce i we Francji
Image of Innovative Brands - the Results of Empirical Research for Chosen Sectors in Poland and in France
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 122-127, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Cykl życia, Marka, Wizerunek marki, Badania empiryczne, Wyniki badań
Innovations, Life cycles, Brand, Brand image, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Polska, Francja
Poland, France
Abstrakt
Poszukiwanie wartości dodanej przez konsumentów i wymóg bycia konkurencyjnym coraz częściej skłania współczesne przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. W efekcie na rynku pojawiają się i rozwijają marki innowacyjne. Celem artykułu jest charakterystyka wizerunku marek innowacyjnych firm w poszczególnych fazach cyklu życia marki. Podczas realizacji projektu wykorzystano studia literaturowe oraz badania oparte na studiach przypadków w trybie doboru celowego. Badania zrealizowano w 2016 roku w ośmiu przedsiębiorstwach z branży spożywczej i kosmetycznej w Polsce i we Francji. W zależności od fazy cyklu życia, wizerunki marek innowacyjnych odwołują się do cech produktu, aspiracji użytkowników lub doświadczeń konsumentów. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy zarządzaniem wizerunkiem marki innowacyjnej przez przedsiębiorstwa francuskie i polskie. (abstrakt oryginalny)

The search for added value by consumers and the requirement to be competitive, more and more often push the contemporary companies to introduce innovative solutions. As a result, on the market, the innovative brands are created and developed. The objective of this article is to characterise the image of innovative companies brands in different stages of the brand life-cycle. During the project, the literature studies and research based on case studies were applied. The study was carried out in 2016 in eight companies from the food and cosmetic industry in Poland and France. Depending on the stage of brand life-cycle, the images of innovative brands relating to product features, users' aspirations or to one's experience. There were no significant differences between the management of innovative brand image by the French and Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brexendorf, T., Bayus, B. i Keller, K. (2015). Understanding the interplay between brand and innovation management: findings and future research directions. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (5), 1-10.
 2. Caron, G. (1996). L'avenir des marques. Problèmes économiques, 2497, 9-10.
 3. Cebula, M. i Perchla-Włosik, A. (2014). Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych. Handel Wewnętrzny, 351 (4), 43-54.
 4. Czakon, W. (red.). (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II rozszerzone. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. Czubała, A. (2014). Podstawy społecznej odpowiedzialności w marketingu przedsiębiorstw. W: A. Czubała, J.W. Wiktor (red.), Zarządzanie Marketingiem. Trendy, Strategie, Instrumenty (21-36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 8. Grégory, P. (1994). Lexique: Marketing, Publicité. Paris: Editions Dalloz.
 9. Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i stosowanie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 10. Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 13. Linder, Ch. (2015). The effects of value chain expanded brand communication on innovation acceptance. Journal of Strategic Marketing, 23 (3), 254-272.
 14. Meyer, B. (2010). Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 595, Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 219-228.
 15. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 16. Nørskov, S., Chrysochou, P. i Milenkova, M. (2015). The impact of product innovation attributes on brand equity. Journal of Consumer Marketing, 32 (4), 245-254.
 17. Patrzałek, W. (2014). Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów. Handel Wewnętrzny, 351 (4), 263-277.
 18. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Ponnam, A., Sreejesh, S. i Balaji, M.S. (2015). Investigating the effects of product innovation and ingredient branding strategies on brand equity of food products. British Food Journal, 117 (2), 523-537.
 20. Sinapuelas, I., Wang, H.M. i Bohlmann, J. (2015). The interplay of innovation, brand, and marketing mix variables in line extensions. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (5), 558.
 21. Szulce, H. i Janiszewska, K. (2006). Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 22. Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge: MIT Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu