BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podolec Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania), Ulman Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania), Wałęga Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw
Income Versus Level and Structure of Young Couples Expenditure
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 246-261, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych
Marriage, Household expenditures, Household income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowana analiza statystyczna wskazuje na istotny wpływ fazy rozwojowej rodziny na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz ich struktury. Okazuje się bowiem, że gospodarstwa młodych małżeństw prawie w każdym przekroju charakteryzują się niższym poziomem przeciętnych dochodów i wydatków w odniesieniu do gospodarstw starszych małżeństw. Różnią się także struktury ponoszonych wydatków konsumpcyjnych w obu grupach gospodarstw. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden szczególny aspekt powyższej analizy. Wszystkie zastosowane metody wskazały na zasadniczą rolę wykształcenia w kształtowaniu się dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Szczególnie w dobrej sytuacji ekonomicznej są gospodarstwa, których głową jest osoba z wyższym wykształceniem w przypadku gospodarstw zarówno młodych, jak i starszych małżeństw. Ponadto na tym poziomie wykształcenia obserwujemy najmniejszą różnicę między badanymi typami rodzin zarówno w przeciętnych dochodach, jak i wydatkach ogółem. W sytuacji wzrastającego poziomu wykształcenia ludzi młodych następuje niwelowanie wspomnianych różnic wywołanych fazami rozwojowymi rodziny. Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa wymuszony trendem ku gospodarce opartej na wiedzy odzwierciedla się we wzroście gospodarczym, który powinien się przekładać na zwiększenie przeciętnych dochodów i wydatków gospodarstw domowych. W szczególności dotyczy to gospodarstw domowych ludzi młodych. (fragment tekstu)

This paper is concerned with research on household budgets. Consumer needs of young people differentiate this group of households from the others. Different needs concern the process of organizing new independent life and setting up home. This article presents level and structure of young couple households expenses in context of their income. The authors take notice especially of expenditure combined with maintenance and equipment of apartment. The results of statistical analysis of young couple households budgets are presented in the context of demographic, socioeconomic and territorial characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 2. Ekonometryczne modele rynku, red. W. Welfe, t. 2: Modele konsumpcji, PWE, Warszawa 1978.
 3. Green W.H., Econometric Analysis, Prentice-Hall International, 1993.
 4. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 5. Kudrycka I., Modele dochodów i wydatków gospodarstw domowych w okresie transformacji polskiej gospodarki, "Z Prac Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych" 1996, 28.
 6. Maddala G.S., Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics, University Press, Cambridge 1994.
 7. Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2004.
 8. Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków-Warszawa 2000.
 9. Podolec B., Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, AE, Kraków 1995.
 10. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2005.
 11. Zarzycka Z., Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu