BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie wyników wielowymiarowej analizy porównawczej
Spatial Differentiation of the Level of Living in Poland on the Basis of Multidimensional Analysis Results
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 262-274, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Poziom życia, Zróżnicowanie przestrzenne, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Living standard, Spatial differentiation, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników zastosowania wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie poziomu życia w województwach Polski. Poziom życia jest zjawiskiem złożonym, uwzględniającym wiele elementów uznawanych za istotne, zatem metody wielowymiarowej analizy porównawczej odzwierciedlają jego charakter. (fragment tekstu)

The conception of the level of living quality is connected with the category of needs. In the period of systemic changes in Poland, investigation of these categories has got more meaning. The aim of the article is the presentation of results of comparative analysis of the level of living using chosen multidimensional methods. In the literature of the subject it is possible to find many definitions of the term "the level of living". In the analysis of this category many aspects of life are taken into account. They are: the food, conditions of residence, clothes, health protection, education, upbringing, personal safety, social environment (work conditions, sociopolitical activity, access to information), physical environment (the cleanness, public utilities, beauty of natural environment). The preliminary list of diagnostic variables characterizing studied phenomenon is numerous, the variables can be related to each other and can duplicate information about studied objects. The matrix of correlation coefficients was the basis of making a reduction of preliminary list of diagnostic variables with the use of a parametric method. The final set of features was set and used to analyse the level of living in provinces of Poland in 2004. The Principal Component Analysis (PCA) and chosen taxonomic methods (the linear arrangement analysis of aggregations) were used. The groups of provinces with similar level of living were set up. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i Syntezy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991.
 2. Grabiński Т., Metody aksonometrii, AE, Kraków, 1992.
 3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1978.
 5. Malina A., Zeliaś A., O budowie taksonomicznej miary jakości życia, Taksonomia 4, AE, Wroclaw 1997.
 6. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza porównawcza, PWN, Warszawa 1990.
 7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 8. Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2004.
 9. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław 1998.
 10. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 11. "Rocznik Statystyczny Województw", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 12. Zadania społeczne, red. Z. Pisz, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu