BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT - OUTPUT
Proposal for Regional Innovation Measurement Input - Output Type
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 275-286, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Pomiary, Badanie input-output (IO)
Regional innovation, Measurement, Input-Output study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie, jako jednej z możliwych, procedury pomiaru innowacyjności uwzględniającej dorobek statystyki unijnej. Uzupełnienie będzie stanowić przykład empiryczny. Procedura ta obejmie:
- budowę macierzy danych innowacyjności regionalnej,
- budowę indeksów innowacyjności regionalnej INPUT i OUTPUT,
- budowę wskaźnika efektywności innowacyjności regionalnej. (fragment tekstu)

The article presents the proposal for regional innovation measurement using the European Innovation Scoreboard indicators. The measurement procedure considers the construction of European regional innovation index INPUT and OUTPUT type. The INPUT index implements variables presented in the EIS and referring to 3 areas: factors stimulating innovations, knowledge creation, innovativeness and entrepreneurship, while in the OUTPUT index there were used variables included in 2 thematic blocks: applications and intellectual property. The presented value of European regional innovation was based on the relation between INPUT and OUTPUT indices, which allowed for the classification of the European regional space into 3 groups of regions. The first group includes regions in which output is smaller than input, while the second one comprises regions in which the relation between input and output takes up values from none of the ranges. The third group covers the regions where output is higher than input. The measure functions in favour of these regions in which the effectiveness of input invested in increasing innovation is better. The proposal is illustrated by an example based on the following variables: the share of employed university graduates in the total population number aged 26-64, the share of population participating in continuing education in the total population number aged 25-64, the number of patents per 1 million of labour force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 3, European Commission, 2002.
 2. 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 1, European Commission, 2003.
 3. Barnett H.G., Innovation: The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953.
 4. Commission Regulation (EC) No 1450/2004 of 13 August 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on innovation.
 5. Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 concerning the production and development of Community statistics on science and technology, OJ L 230, 16.9.2003, s. 1.
 6. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative analysis of innovation performance, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 7. Jäger H.Ch., Strengthening the Regional Innovation Profile - STRINNOP - the Experiences with Regional Innovation Indicators, wystąpienie na konferencji: Metropolis II Meeting, Helsinki 2003.
 8. Markowska M., Tendencje w pomiarze regionalnej innowacyjności - podejście amerykańskie, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1124, AE, Wrocław 2006.
 9. Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1142, AE, Poznań 2006.
 10. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 11. Oslo Manual, The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, European Commission, Eurostat, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris 1997.
 12. Strahl D., Propozycja miary efektywności innowacyjności w hierarchicznym przekroju regionalnym z wykorzystaniem European Innovation Scoreboard, Ekonometria, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", AE Wrocław (złożone do druku).
 13. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, Ekonometria, "Prace Naukowe AE, AE we Wrocławiu", Wrocław, (złożone do druku).
 14. Tri-Cities Innovation and Technology Index 2004, Pacific Northwest National Laboratory, Washington 2004.
 15. Weresa M.A., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i regionie, [w:] Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
 16. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) 24, wersja ostateczna z dnia 2.02.2005.
 17. Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, COM (2005) 330, wersja ostateczna z dnia 20.07.2005.
 18. http://www.innovationindex.ms/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu