BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sinabell Franz (Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych Wiede), Url Thomas (Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych Wiede), Heinschink Karin (Federalny Instytut Ekonomiki Rolnictwa Wiedeń)
Tytuł
Ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej w rolnictwie oparte na wskaźnikach na przykładzie produkcji pszenicy w Austrii
Index-based Margin Insurance in Agriculture : on the Example of Wheat Production in Austria
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 3, s. 133-145, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Nadwyżki produkcyjne, Przychody, Produkcja zboża
Agriculture insurance, Surplus production, Revenue, Corn productions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję systemu umożliwiającego rolnikom ubezpieczenie się od ryzyka cenowego nakładów i produktów. Dotychczasowe systemy ubezpieczeń w rolnictwie (od gradu i suszy) nie obejmowały dochodów. Za podstawową kategorię podlegającą ubezpieczeniu, która jednocześnie uwzględnia ceny produktów i nakładów, przyjęto nadwyżkę bezpośrednią uzyskiwaną z poszczególnych produktów. Koncepcję ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej omówiono na przykładzie pszenicy. W artykule pominięto zagadnienia prawne związane z wdrożeniem proponowanego systemu, w którym przewidziano wsparcie ze strony państwa.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a concept of a system allowing farmers to insure against price risk of inputs and products. The insurance existing in agriculture so far (against hail and drought) did not cover incomes. The basic insurance category, which also takes into account the prices of products and inputs, is the gross margin obtained from respective products. The concept of gross margin insurance was discussed on the example of wheat. The article does not discuss the legal issues related to the implementation of the proposed system, which provides for state support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AWI (Federal Institute of Agricultural Economics) (2016). IDB Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten. Pobrane z: http://www.awi.bmlfuw.gv.at/idb/default.html (data dostępu: 01.07.2016).
 2. Heinschink, K., Sinabell, F., Tribl, C. (2016). An index-based production costs system to evaluate costs of adaptation and mitigation in dairy and cattle farming. Advances in animal biosciences, 7:3, pp. 242-244. The Animal Consortium. DOI: 10.1017/ S2040470016000285.
 3. Heinschink, K., Sinabell, F., Lembacher, F. (2016). crop production costs in austria: Validation of simulated results using farm observations. 26th Annual Conference of the Austrian Society of Agricultural Economics, Wien.
 4. Heinschink, K., Sinabell, F., Tribl, C., (2016). index-based costs of agricultural Production' (INCAP) - a new risk analysis tool for Austria. Paper presented at the Agricultural Economics Society Annual Conference 2016, 4 April 2016, University of Warwick, England.
 5. Larcher, M., Schönhart, M., Schmid, E. (2015). Risikobewertung und Risikomanagement landwirtschaftlicher BetriebsleiterInnen in Österreich - deskriptive Befragungsergebnisse 2015. No 592016. Working Papers from Institute for Sustainable Economic Development, Department of Economics and Social Sciences, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
 6. Orden, D., Zulauf, C. (2015). Political Economy of the 2014 Farm Bill. american Journal of Agricultural Economics, no. 97(5), pp. 1298-1311.
 7. Scharner, M., Pöchtrager, S. (2016). Ökonomische Betrachtung von Einkommen- sversicherungen für österreichische Milchproduzenten. Tagungsband. 26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agraröknomiie, Wien.
 8. Sinabell, F., Heinschink, K., Tribl, C. (2016). Explicit cost accounting for analyses on climate change adaptation, mitigation and ecosystem service provision in agriculture. In: S. Sauvage, J.M., Sánchez-Pérez, A.E., Rizzoli (eds.), Proceedings of the 8th international Congress on Environmental Modelling and Software. July 10-14, Toulouse.
 9. Sinabell, F., Url, T., Kniepert, M., Strauss, F. (2010). Agrarpolitische und betriebswirtschaftliche Optionen zum Risikomanagement in der österreichischen Landwirtschaft. Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.
 10. Url, T., Sinabell, F. (2008). Flood risk exposure in Austria - options for bearing risk efficiently. Schmollers Jahrbuch: Journal of Applied Social Science Studies / Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, vol. 128(4), pp. 593-614
 11. https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/Dairy-MPP/index.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1245858
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu