BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Mirosław (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Egalitarny model kształcenia w perspektywie społeczeństwa wiedzy
Egalitarianism and Educational Equality in the Transition to a Knowledge Society
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 13-22, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Education, Knowledge-based society, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne przemiany globalizacyjne i współczesna, wszechobecna nowa kultura medialna wywierają duży wpływ na systemy kształcenia. Istniejące w Polsce i krajach ościennych rozwiązania oparto na tradycyjnym modelu kształcenia, kładąc nacisk na jego cechy egalitarne. Wykorzystanie w przestrzeni edukacyjnej nowych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce utrwala źle pojęty egalitaryzm kształcenia i nie eliminuje związanych z tym zagrożeń. Efektywne dostosowanie się do wyzwań społeczeństwa wiedzy wymagać będzie wykorzystania w większym stopniu modeli elitarnych. (abstrakt oryginalny)

Dynamic process of globalization and today's omnipresent new media culture have big impact on the education systems. In Poland and the neighboring countries, the existing solutions have fundamentally based on traditional understanding model of education putting emphasis on egalitarian features. Using new ICT tools in an educational space is strengthening in practice the wrongly understood egalitarianism and is not eliminating threats associated with it. The effective adaptation to challenges of the knowledge society should be concentrating to an even greater degree on some elite models. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M.: Wyzwania społeczeństwa wiedzy w świetle bieżących kryteriów oceny pracy nauczycieli. "Polish Journal of Continuing Education", nr 4, 2014.
 2. Blikle A.: Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Warszawa 2014.
 3. Boni M. (red.): Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Raport - Polska 2030 wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009.
 4. Bukowska G., Buczek J.: Finansowanie edukacji wyższej w Europie. Od modelu egalitarnego do elitarnego. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 5. Carr N.: Płytki umysł: jak Internet wpływa na nasz mózg. Helion, Gliwice 2012.
 6. Davis N.: 4 scenarios for the future of civil society, https://www.weforum.org/agenda/201 5/08/4-scenarios-for-the-future-of-civil-society.
 7. Drucker F.P.: The Age of Discontinuity: Guidelines to our changing society. Harper & Row, New York 1969.
 8. Giddens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2004.
 9. Kiepas A.: Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej, [w:] Sokołowski M. (red.): Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria. Praktyka. Oddziaływanie. Olsztyn 2003.
 10. Kołakowska A.: Wojny kultur i inne wojny, t. 1. Wydawnictwo Teologiczo-Polityczne, Warszawa 2012.
 11. Modelski G.: Principles of World Politics. Free Press, New York 1972.
 12. Murzyn A.: Współczesna filozofia edukacji. Impuls, Kraków 2015.
 13. Pareto V.: Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne. Kojder A. (red.). PWN, Warszawa 1994.
 14. Sana F., et al: Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. "Computers & Education", No. 62, 2013.
 15. Schofield H.: The Philosophy of Education. Unwin Educational Books, London 1972.
 16. Scruton R.: Słownik myśli politycznej. Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 17. Sen A.K.: Development as Freedom. Oxford University Press, Oxford 1999.
 18. Spitzer M.: Cyfrowa demencja. Dobra Literatura, Słupsk 2015.
 19. Walczak-Duraj D.: Podstawy współczesnej socjologii. Omega-Praksis, Pabianice 2006.
 20. Znamierowski C.: Elita i demokracja, [w:] Elita, ustrój, demokracja. Aletheia, Warszawa 2001.
 21. Żylińska M.: Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu