BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarski Jacek (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Dudek Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Knapowski Tomasz (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Kozera Wojciech (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
Effect of Sprinkler Irrigation and Nitrogen Fertilisation on the Yield and Baking Value of Spring Wheat Grain
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1275-1284, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Nawozy sztuczne, Nawadnianie
Corn productions, Artificial fertilizer, Irrigation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of 'Monsun' spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality correspond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optimal nitrogen fertilisation rate in 'Monsun' spring wheat, in both water variants, was 180 kg. ha-1 (pre-sowing 120 kg . ha-1 and top dressing 60 kg . ha-1 ). Key words: sprinkler irrigation, spring wheat, nitrogen fertilisation, baking value of grain nitrogen fertilisation rate in 'Monsun' spring wheat, in both water variants, was 180 kg. ha-1 (pre-sowing 120 kg . ha-1 and top dressing 60 kg . ha-1 ). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Jarecki W. (2011). Plon i jakość ziarna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Fragm. Agron., 28(4): 7-15
 2. Cacak-Pietrzak G., Sułek A. (2007). Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biuletyn IHAR, 245: 47-55.
 3. Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., Nowak L. (2009). Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9: 33-44.
 4. Drupka S. (2006). Budowa i eksploatacja deszczowni. Rozdział w pracy zbiorowej "Nawadnianie roślin". PWRiL Poznań. 199-231.
 5. Gąsiorowska B., Makarewicz A. (2008). Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej. Annales UMCS, LXIII(4), sectio E: 87-95.
 6. Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski Cz., Żarski J. (2015). Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1/2015: 291-303
 7. Knapowski T., Kozera W., Murawska B., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Mozolewski W., Keutgen A.J. (2015). Ocena parametrów technologicznych wybranych odmian pszenicy ozimej pod względem wypiekowym. Inż. Ap. Chem., 54, 5: 255-256.
 8. Kocoń A. (2005). Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna. Pam. Puł., 139: 55-64.
 9. Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B. (2012). Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby. Fragm. Agron., 29(1): 60-69.
 10. Kulig B., Oleksy A., Zając T. (2009). Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron., 26(4): 81-94.
 11. Łabędzki L. (2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 7-18.
 12. Rakowski D. (2003a). Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej i pszenżyta jarego uprawianych na glebie lekkiej, cz.1. Plony ziarna. Acta Sci. Pol., Agricultura 2(2): 19-31.
 13. Rakowski D. (2003b). Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej i pszenżyta jarego uprawianych na glebie lekkiej, cz.3. Biologiczna wartość białka oraz technologiczna wartość ziarna. Acta Sci. Pol., Agricultura 2(2): 43-50.
 14. Ralcewicz M., Knapowski T., Kozera W., Barczak B. (2009). Technological value of 'Zebra' spring wheat depending on the nitrogen and magnesium application method. Journal Central European of Agriculture, 10 (3): 223-232.
 15. Rzekanowski C. (2010). Perspektywy rozwoju nawodnień w Polsce. Wiad. Melioracyjne i Łąkarskie, 222: 55-58.
 16. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1: 51-63.
 17. Stępniewska S. (2015). Wartość technologiczna ziarna wybranych odmian pszenicy. Acta Agrophysica, 22(1): 103-114.
 18. Sułek A., Podolska G. (2008). Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(1): 103-110.
 19. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek R. (2002). Rola czynnika wodnego w kształtowaniu jakości plonów pszenicy jarej. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t.2, z. 1(4): 179- 186.
 20. Żarski J. (2009). Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 29-42.
 21. Żarski J., Dudek S. (2009). Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 141-149.
 22. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Januszewska-Klapa K. (2013). Ocena potrzeb i przewidywanych efektów deszczowania zbóż jarych w regionie kujawskopomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/II: 97-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.098
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu