BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyżna Olga (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet, Kijów, Ukraina), Andruszkiewicz Fabian (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Modernizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie przez pryzmat globalizacji
Modernization of Higher Education of Ukraine and Poland Through Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 63-73, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Modernizacja
Globalization, Education, Higher education, Modernization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
W artykule rozpatruje się problem kształcenia zawodowego studentów uczelni pedagogicznych. Podkreśla się, że ważnym zadaniem nauki pedagogicznej jest opracowanie systemu modernizacji edukacji uniwersyteckiego kształcenia poprzez pryzmat europejskiej globalizacji, globalnego trendu, przy którym styl życia oraz rozszerzanie się nomenklatury towarów i usług konsumpcyjnych i idei stają się na świecie standardem. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the problem of the professional education of the students who are studying at the Pedagogical University. It is important today that the main task of the pedagogical science is to make system of the professional education of the future teacher. The practical significance of the results determined by the effectiveness of the proposed approach in thinking about education policy, its structural elements, the directions of its influence on the development of a knowledge society, knowledge-economy of the individual. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analityczny przegląd międzynarodowych tendencji rozwoju szkolnictwa wyższego, nr 7, www.charko.narod.ru, styczeń-marzec 2004.
 2. Andruszczenko W.: Inowacyjny rozwitok oświaty w strategii "ukraińskowo proriwu". Wyższa Oswita Ukraina, No. 2, 2008.
 3. Andruszczenko W.: Szkolnictwo wyższe w kontekście globalnym. Szkolnictwo wyższe na Ukrainie, nr 3. Kijów 2002.
 4. Andruszkiewicz F.: Globalizacyjna koncepcja współczesnych innowacji (filozoficzno-komparatywna analiza modernizacyjnych procesów w edukacyjnych systemach Ukrainy i Polski). Autoryzowany przekład z języka rosyjskiego. Kijów 2014.
 5. Barski T.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 6. Bech W.P. (red.): Technokrayizm u diskursji problem wiszczoi szkoły. Wid-wo NPU Imieni М.P. Dragomanowa, 2009.
 7. Bek U.: Czto takoje globalizacja? Progres - Tradicija, 2001.
 8. Day C.: Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 9. Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1999.
 10. Górnicka B.: Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej społecznie - rola i zadania pedagoga, [w:] Bartkowicz Z., Weglinski A., Lewicka A. (red.): Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. UMCS, Lublin 2010.
 11. Kissinger G.: Nużna li Amerike wniesznaja polityka? К diplomatii dla ХХI wieka. Ladomir, 2002.
 12. Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warszawa 1997.
 13. Loy Т.: Globalizacja, gosudarstwo, demokratia: obraz nowoj politeczeskoj nauki. Polis, No. 5, 1999.
 14. Panarin A.S.: Globalnoje politeczeskoje prognorizowanie. Algoritm, 2002.
 15. Pawłowski K.: Transformacja szkolnictwa wyższego w XXI wieku: polskie spojrzenie. Naukowo-Metodyczne Centrum: Konsorcjum na rzecz poprawy edukacji zarządzania na Ukrainie, 2005.
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 17. Tapscott D.: Cyfrowa dorosłość, czyli jak pokolenie sieci zmienia świat. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 18. Toffler E.: Metamorfoza własti. ООО "Izdatelstwo AST", 2001.
 19. Wallerstain I.: Analiz mirowych sistem i sytuacji w sobremiennom mire. SPB.: Uniwersyteckaja kniga, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu