BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowicz Józef (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Dominik Piotr (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), Fabisiak Anna (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Możliwości wykorzystania żywności naturalnej jako efekt ogólnoświatowego trendu w zakresie zapotrzebowania na żywność prozdrowotną
The Possibilities of Using Natural Foods as a Result of the Global Trend in Food Demand Health Prevention
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 223-240, tab., bibliogr. 36 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Zdrowa żywność, Produkty naturalne, Właściwości zdrowotne produktu
Health food, Natural products, Health properties of the product
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza żywności o szczególnym działaniu prozdrowotnym, w tym także żywności funkcjonalnej. Zarówno w polskim społeczeństwie, jak i wśród osób prowadzących usługi gastronomiczne pojęcie żywności funkcjonalnej nie jest jednoznaczne i w pełni zrozumiałe. W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych surowców ograniczając się do wskazania szczególnej prozdrowotnej roli żywności naturalnej głównie pochodzenia roślinnego. Szczególną uwagę zwrócono na bioaktywne składniki surowców, takich jak: aronia, gryka, bez czarny czy rokitnik. W artykule zaprezentowano przegląd składników żywności, które mają szczególnie korzystne odziaływanie na organizm ludzki.(abstrakt oryginalny)

The objective of this article was to analyze food for special action pro-health, including functional foods. Among those leading food service concept of functional foods it is not clear and understandable. The article presents characteristics of selected raw materials is limited to indicate a particular healthoriented role of natural foods mainly of plant origin. Special attention was paid to the bioactive components of raw materials such as chokeberry, buckwheat, elderberry or sea buckthorn. The article presents an overview of food ingredients which have a particularly beneficial effect on the human body.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Block E. (1985), The chemistry of garlic and onions, "Sci Am.", No. 252(3).
 2. Bortnowska G., (2014), Promowanie żywności tradycyjnej - bioróżnorodność - symbolem prozdrowotnego stylu życia, "Probl. Hig. Epidemiol.",nr 95(4).
 3. Chłopicka J. (2008), Gryka jako żywność funkcjonalna, "Bromat. Chem. Toksykol.", nr 41.
 4. Cieślikowska B., Cieślikowska P. (2016), Superfoods, czyli żywność o wysokiej wartości odżywczej, SBM, Warszawa
 5. Czerwińska D., (2009), Charakterystyka żywności bezglutenowej, "Przegl. Zboż.-Młyn.", nr 4.
 6. Domarew C.A., Holt R.R., Goodman-Snitkoff G. (2002), A study of Russian phytomedicine and commonly used herbal remedies, "J. Herb. Pharmacother", No. 2.
 7. Dominik P. (2011), Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Druk Tur, Warszawa.
 8. Dziedzic K., Górecka D., Kobus-Cisowska J., Jeszka M., (2010), Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej, "Nauka, Przyroda, Technologie", Tom 4, Zeszyt 2.
 9. Eurodiet. Core Report (2006), Nutrition and diet for lifestyles in Europe: science and policy implications, "Public Health Nutrition", No. 4.
 10. Fergusson L.R., (2009), Nutrigenomics approaches to functional foods, "J. Am. Diet. Assoc.", No. 109.
 11. Gut M., Gasik A., Mitek M., (2008), Rokitnik - roślina niczym apteka, "Przemysł Spożywczy", nr 6.
 12. Hager A-S, Lauck F, Zannini E,. (2012) Development of glutenfree fresh egg past based on oat and teff flour, "Eur. Food Res. Technol.", No. 235
 13. Hepburn P., Howlett J., Boeing H., Cockburn A., Constable A., Davi A., de Jong N., Moseley B., Oberdörfer R., Robertson C., Wal J., Samuels F. (2008), The Application of post-market monitoring to novel foods, "Food Chem. Toxicol.", No. 46.
 14. Jurga R., (2008), Wykorzystanie mąki gryczanej przy produkcji chleba pszennego, "Przegl. Zboż.- Młyn.", nr 11.
 15. Kokotkiewicz A., Jaremicz Z., Luczkiewicz M. (2010), Aronia Plants, "A Review of Traditional Use, Biological Activities, and Perspectives for Modern Medicine, Journal of Medical Food", No. 13(2).
 16. Kołodziej B., Drożdżal K. (2011), Właściwości przeciwutleniające kwiatów i owoców bzu czarnego pozyskiwanego ze stanu naturalnego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4(77).
 17. Kusznierewicz B, Piasek A, Lewandowska J. (2007), Właściwości przeciwnowotworowe kapusty białej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 18. Lange E. (2009) Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, "Żywność. Nauka. Techologia. Jakość", nr 3(70).
 19. Leja M., Mareczek A., Nanaszko B. (2007), Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków dziko rosnących drzew i krzewów, "Rocz. AR Pozn.", CCCLXXXIII, "Ogrodn.", nr 41.
 20. Moshfegh A.J., Friday J.E., Goldman J.P., Ahuja J.K. (1999), Presence of inulin and oligofructose in the diets of Americans, "Journal of Nutrition"; No. 129 (Suppl).
 21. Niewczas J., Mitek M. (2007), Wpływ przechowywania nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) na wybrane parametry składu chemicznego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 5(54).
 22. Nowak K, Żmudzińska-Żurek B., (2009), Pomidory - najlepsze źródło likopenu, "Przemysł Spożywczy", nr 6.
 23. Oszmiański J., Sapis J., (1998), Anthocyanins in friut of Aronia melanocarpa (Chokeberry), "J. Food Sci.", No. 4.
 24. Oszmiański, J., Wojdylo A. (2005), Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity, "Eur. Food Res. Technol.", No. 221.
 25. Pascal G. (2009), Safety impact-the risk/benefits of functional foods, "Eur. J. Nutr.", No. 48, (Suppl. 1).
 26. Pisulewska E., Szymczyk B., Zając T. (2010), Ocena składu chemicznego i wartości odżywczej białka orzeszków polskich odmian w świetle współczesnych kryteriów żywieniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie", nr 392.
 27. Szałkiewicz M., Czaplicki S., Zadernowski R. (1999), Sodierżanije L-askorbinowoj kisloty, fenolnychsojedinenij i antyoksidatnyje swojstwa gidrofilnych frakcij oblepichi kruszinowidnoj, "Plodowodstwo. Samochwalowichy", No. 15.
 28. Tapsas D, Fälth-Magnusson K, Högberg L, (2014), Swedish children with celiac disease comply well with a gluten-free diet, and most include oats without reporting any adverse effects: a long-term follow-up study, "Nutr. Res.", No. 34.
 29. Thomson C., Hasler C.H. (1999), Functional foods - Position of the American Dietetic Aassotiation, "J. Am. Diet Assoc.", No. 99.
 30. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 31. Usydus Z., Szlinder-Richert J. (2016), http://www.rybynapolskimrynku.pl [dostęp: 20.10.2016].
 32. Wawrzyniak A., Krotki M., Stoparczyk B. (2011), Właściwości antyoksydacyjne owoców i warzyw, "Medycyna Rodzinna", nr 1.
 33. Weststrate J.A., van Poppel G., Verschuren P.M. (2002), Functional foods, trends and future, "British Journal of Nutrition", No. 88 (Suppl. 2).
 34. Wolski T., Kalisz O., Prasał M., Rolski A. (2007), Aronia czarnoowocowa - Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot - zasobne źródło antyoksydantów, "Postępy Fitoterapii", nr 3.
 35. Zadernowski R., Szałkiewicz M., Czaplicki S. (2005), Skład chemiczny i wartość odżywcza owocówrokitnika (Hippophae rhamnoides L.), "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8-9.
 36. Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I. (2015), Wartość odżywcza i prozdrowotna gryki siewnej, "Probl. Hig. Epidemiol.", nr 96(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu