BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)
Tytuł
Kurator spadku a postępowanie o zniesienie współwłasności
Curator of Inheritance and Termination of Co-Ownership
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 96-117, bibliogr. 16 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Kurator sądowy, Prawo spadkowe, Sądownictwo, Obrót nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Własność nieruchomości
Probation officer, Succession law, Judicature, Real estate trade, Real estate management, Ownership of real property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiona została kwestia tego, czy kurator spadku nieobjętego w skład którego wchodzi udział we współwłasności nieruchomości może reprezentować spadek w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla nieznanych spadkobierców tego współwłaściciela, czy też postępowanie takie toczyć może się jedynie z udziałem współwłaścicieli bądź ich następców prawnych, po ich ustaleniu we właściwym trybie, jeżeli są nieznani. Autor opowiada się za poglądem, że niezależnie od tego, czy kuratora spadku traktować jako zastępcę pośredniego nieustalonych spadkobierców (za czym się opowiada), czy też za przedstawiciela ustawowego nieustalonych spadkobierców, kuratorowi spadku nie przysługuje status uczestnika ani w postępowaniu o dział spadku, ani w postępowaniu o zniesienie współwłasności. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the question of whether a curator of a vacant inheritance which covers a share in the co-ownership of a real property may represent the inheritance in the procedure of termination of co-ownership of the property, which is also effective for the unknown successors of the co-owner, of whether such a procedure may be initiated only with the participation of the co-owners after they have been properly ascertained as eligible, if unknown. The author subscribes to the view that regardless of whether the curator of the estate is regarded as an indirect representative of unknown successors (author's view) or a statutory representative of unknown successors, he or she will not enjoy the status of a participant in either the division of inheritance or the termination of co-ownership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błachowiak A., Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o dział spadku, (w:) Studia z prawa publicznego, red. K. Lubiński, Toruń 2001.
 2. Broniewicz W., W kwestii stanowiska prawnego kuratora, "Palestra" 1968, nr 6.
 3. Ignatowicz J., Odpowiedzi na pytania prawne, "Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości" 1956, nr 5.
 4. Kordasiewicz B., (w:) System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015.
 5. Kremis J., (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
 6. Kremis J., (w:) System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015.
 7. Margoński M., Kurator spadku, Warszawa 2009.
 8. Marszałkowska-Krześ E., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017.
 9. Piątowski J.S., (w:) System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1986.
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2011.
 11. Stecki L., (w:) Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989.
 12. Stempniak A., Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2006.
 13. Świeczkowski J., Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Sopot 2002.
 14. Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007, Legalis.
 15. Witczak H., Kawałko A., Prawo spadkowe, Warszawa 2011.
 16. Zieliński A., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu