BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pikuła Łukasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Bezpieczeństwo prawne jako podstawowa wartość prawa w systemie prawa
Legal Security as the Fundamental Value of Law in the Legal System
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 130-140, bibliogr. 9 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Filozofia, Filozofia prawa, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo publiczne, Prawo naturalne
Philosophy, Law philosophy, Security, Public security, Natural law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na podstawowe cechy i właściwości systemu prawa, które gwarantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo prawa w prawie i poprzez prawo. Autor pragnie zwrócić uwagę na postulowaną od niedawna w doktrynie konieczność rozumienia bezpieczeństwa prawnego jako naturalnego prawa człowieka, które nie tylko nie jest brane pod uwagę jako jakieś "odrębne", substancjalnie pojmowane prawo, lecz w ogóle nie stanowi przedmiotu szeroko rozumianej świadomości prawnej podmiotów prawa, co z kolei uznać należy za istotny mankament systemu prawa. Należy więc przypomnieć postawioną w doktrynie tezę, że naturalne prawo człowieka do bezpieczeństwa prawnego powinno znaleźć swoją ochronę w państwie jako politycznej formie egzystencji istniejącej w nim wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the publication is to draw attention to the basic features and characteristics of the legal system, which guarantee legal security. The author wishes to draw attention to understanding of legal security as a natural human right. Legal security is not understood as a "separate", substantively perceived law. It is not the objest of legal awareness, which should be regarded as a significant disadvantage of the legal system. It should be recalled that the human right to legal security should find its protection in the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd. MORPOL, Lublin 1999.
  2. Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.
  3. Łopatka A., Prawoznawstwo, Wyd. Iuris, Warszawa 2000.
  4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011.
  5. Pikuła Ł.J., Idea prawa słusznego i jej znaczenie w myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera, KUL 2010 (maszynopis).
  6. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wyd. KUL, Lublin 2013.
  7. Stammler R., Wirtschaft und Recht nach der nach der materialistischen Geschichtsauffassung, Leipzig 1914 (cytowane jako WuR).
  8. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd. Liber, Warszawa 2000.
  9. Wojciechowski M., Pewność prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu