BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czepczyńska Emilia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Structure of the Education System in England
Struktura systemu oświaty w Anglii
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 141-154, bibliogr. 34 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
System edukacji, Edukacja, Oświata, Finansowanie oświaty, Zarządzanie oświatą
Educational system, Education, Education, Financing of education, Management in education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Anglia
England
Abstrakt
W artykule omówiono strukturę angielskiego systemu oświaty, mając na względzie przede wszystkim kategoryzację szkół na publiczne i niepubliczne, z uwzględnieniem w tym dychotomicznym podziale akademii, tj. placówek o szczególnym charakterze, wyjątkowych tylko dla szkolnictwa w Anglii. W pracy poruszono również inne zagadnienie, nieodłącznie związane z systematyzacją oświaty w danym państwie, a mianowicie opisano kwestię szkolnictwa na poziomie podstawowym, średnim i dalszej edukacji, rozszerzając te rozważania na kwestię poziomów uzyskiwanych przez uczniów kwalifikacji (key stages). (abstrakt oryginalny)

The article discusses the structure of the English education system, considering two main categories of schools: public and non-public in the first place. However including academies, as institutions special only for education system in England. The paper pays also attention to the issue of primary, secondary and further education, as well as the role of key stages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Elementary Education Act 1870 (9th August 1870), (1870, ch. 75).
 2. The Elementary Education Act 1880 (26th August 1880), (1880, ch. 23).
 3. 6The Education Act 1944 (3rd August 1944), (1944, ch. 31).
 4. The Education Act 1964 (31st July 1964), (1964, ch. 82).
 5. The Education Act 1996 (24th July 1996), (1996, ch. 56).
 6. The School Standards and Framework Act (24th July 1998), (1998, ch. 31).
 7. The Education (Middle Education) (England) Regulations 2002 (24th July 2002), (2002, No. 1983).
 8. The Education and Skills Act (26th November 2008), (2008, ch. 25).
 9. The Academies Act 2010 (27th July 2010), (2010, ch. 32).
 10. Capewell E., Education Bill 2011 - Law Reform or Politics?, "Education Law Journal" 2011, no 2.
 11. Department For Children, School and Families, Ensuring Children's Right to Education. Guidance to the legal measures available to secure regular school attendance, London 2015.
 12. Department for Education and Employment, The National Curriculum. Handbook for primary teachers in England. Key stages 1 and 2, London 1999.
 13. Department for Education, 'Evidence check' memorandum. School starting age', London 2014, p. 1.
 14. Department for Education, Alternative Provision. Statutory guidance for local authorities, London 2013.
 15. Department for Education, National Minimum Standards for Boarding Schools (1st January 2013), London 2013.
 16. Department for Education, The National Curriculum in England. Framework document, London 2014.
 17. Gold R., Admission to Maintaiened Faith Schools in England, "Education Law Journal" 2012, no 1.
 18. Graves J., Policy & Progress in Secondary Education 1902-1942, London 1943.
 19. Hales J. E., British Education, Edinburgh 1940.
 20. Harris N., Local Authorities and the Accountability Gap in a Fragmenting School System, "The Modern Law Review" 2012, Volume 75, Issue 4.
 21. Kotłowski K., Szkoła angielska po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1960.
 22. Kukulski Z., Tak zwane "public schools" w Wielkiej Brytanii, London 1942.
 23. Lawrence B., The Administration of Education in Britain, London 1972.
 24. Lawson D., The Charities Act and Independent Schools, "Education Law Journal" 2009, no 1.
 25. Morse A., Capital funding for new school places, London 2013, p. 7, R. Allen, Replicating Swedish 'free school' reforms in England, "Research in Public Policy" 2010, Issue 10.
 26. Wolfe D., Schools: The Legal Structures, the Accidents of History, "Education Law Journal" 2013, no 2.
 27. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3499119.stm [access: 7 May 2016].
 28. http://www.bbc.com/news/education-35815023[access: 8 May 2016 ].
 29. http://www.educationengland.org.uk/history/chapter06.html#04 [access: 7 May 2016].
 30. http://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/further_education/#academic-qualification [access: 7 May 2016 ].
 31. http://www.middle-schools.co.uk/history/middle-schools-in-england [access: 7 May 2016].
 32. https://www.citizensadvice.org.uk/education/school-education/access-to-education/#h-compulsory-scool-age [access: 7 May 2016 ].
 33. https://www.gov.uk/guidance/scaled-scores [access: 7 May 2016 ].
 34. https://www.gov.uk/types-of-school/overview [access: 7 May 2016 ].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu