BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Gotwald-Feja Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym
Trends in Consumer Behaviour Online in Global and National Perspective
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 128-136, rys., wykr., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Konsument, Zakupy online, Zachowania konsumenta, Marketing międzynarodowy
Internet, Consumer, Online shopping, Consumer behaviour, International marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia trendów w zachowaniach konsumentów w środowisku online, z perspektywy międzynarodowej oraz krajowej. Punktem wyjścia dla analiz było zdefiniowanie przyczyn istnienia dynamicznych zmian w zakresie zachowań konsumenckich w ujęciu międzynarodowym. W dalszej części artykułu odniesiono się do zjawisk symptomatycznych dla współczesnego konsumenta, z uwzględnieniem jego miejsca zamieszkania. Artykuł zakończono prezentacją konkluzji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the trends in consumer behaviour in an online environment, from an international and national perspective. The starting point for the analysis was presentation of the determinants of consumer behaviour and its changes. In the further part of the article the phenomena related to contemporary consumer and his/her behaviour in relation to the place of residence. The article is concluded with a presentation of conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bejm, A. i Gąsior, M. (2014). Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337, 120-128.
 2. Burgiel, A. (2013). Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów - czy Polacy są na nią gotowi? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, 11-24.
 3. China to Become Largest E-commerce Market in 2015. (2015, Listopad 3). Pobrano z lokalizacji China Internet Watch: https://www.chinainternetwatch.com/15235/retail-e-commerce-2015/
 4. Cushman & Wakefield Research Publication. (2013). Global Perspective on Retail: Online Retailing. Leig: NeuroDigital.
 5. Dąbrowski, J. (2015). Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, 61-70.
 6. Dmitrović, T. i Bodlaj, M. (2013). Retailing in Slovenia: Current Landscape and Trends. (T. Foscht, D. Morschett, T. Rudoplh, P. Schnedlitz, H. Schramm-Klein, i B. Swoboda, red.) European Retail Research, II (27), 93-124.
 7. Duszczyk, M. E-handel przegonił tradycyjną sprzedaż. Pobrano z lokalizacji Rzeczpospolita: http://www.rp.pl/artykul/1192702-E-handel-przegonil-tradycyjna-sprzedaz.html (10.04.2015).
 8. Ecommerce Foundation. (2016). Global B2C E-commerce Report 2016. Facts, Figures, Infographics! Trends of 2015 and the 2016 Forecast of the GLobal B2C E-commerce Market of Goods and Services. Amsterdam: Ecommerce Foundation.
 9. eMarketer. (2016). Worldwide retail ecommerce sales: e-marketer's uptade estimates and forecast through 2019. Pobrano z lokalizacji emarketer: http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
 10. Evans, K. 67 of online shoppers buy more when friends give a nod, study says. Pobrano z lokalizacji InternetRetailer.com: https://www.internetretailer.com/2009/09/11/67-of-online-shoppers-buy-more-when-friends-give-a-nod-study-s (11.08.2009).
 11. Gemius. (2016). E-commerce w Polsce 2016. Warszawa: Gemius.
 12. Gotwald, B. (2010). Jak zarobić w Internecie? Portal społecznościowy i jego promocja. Łódź: Leader-Great Publishers.
 13. Gotwald-Feja, B. (2016). Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych. Łódź: Wydawnictwo SIZ.
 14. Gregor, B., Gotwald-Feja, B. i Łaszkiewicz, A. (2017). E-commerce a zachowania konsumentów. W: M. Bartosik-Purgat, Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Gregor, B. i Stawiszyński, M. (2011). Od e-commerce do social commerce - zmiany w handlu elektronicznym i Internecie a e-klienci (trendy i wyzwania). Handel Wewnętrzny, 3, 209-214, wrzesień-październik.
 16. Internet Live Stats. Pobrano z lokalizacji Internet Live Stats: http://www.internetlivestats.com (20.06.2016).
 17. Jaciow, M. i Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia zachowania. Gliwice: One Press.
 18. Jaciow, M., Wolny, R. i Stolecka-Makowska, A. (2013). E-konsument w Europie. Komparatywna Analiza Zachowań. Gliwice: Helion.
 19. Jasiński, J. (2014). Profil konsumenta w sieci. W: M. Dutko, Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, 27-32. Gliwice: Helion.
 20. Kolny, B., Kucia, M. i Stolecka, A. (2011). Produkt i marka w opinii e-konsumentów. Gliwice: one Press.
 21. Kowalska, M. (2016). M-Konsument jako segment rynku zyskujący na znaczeniu. Studia i Prace WNEiZ US, (43/2), 115-126.
 22. Kunkiel-Kryńska, A. (2013). Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich. Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
 23. Majewski, G. (2016). Zakupy online w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3), 219-230.
 24. Malarewicz, A. (2009). Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 25. McKinsey. (2016). Raport Cyfrowi Polacy - konsumenci w czasach e-rewolucji. Warszawa: McKinsey.
 26. McKinsey&Company. (2016). Cyfrowi Polacy - konsumenci w czasach e-rewolucji. Warszawa: McKinsey.
 27. mGenerator. (2014). Raport: Handel mobilny w praktyce. Pobrano z lokalizacji mGenerator: http://mgenerator.pl/imgs_upload/raport2014/raport_21_short.pdf
 28. Mikowska, M. (2015). Raport: Polska jest mobi 2015. Pobrano z lokalizacji TNS Global: http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKAJESTMOBI2015.pdf
 29. Mróz, B. (2009). Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. W: B. Mróz, Oblicza konsumpcjonizmu, 13-24. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 30. Mróz, B. (2014). Nowe trendy konsumenckie - implikacje dla strategii biznesowych firm. Marketing i Rynek, 8, 1141-1146.
 31. mShopper. (2015). Raport: Polacy na zakupach mobilnych. Pobrano z lokalizacji ecommercepolska.pl: http://ecommercepolska.pl/files/7814/2485/5277/mShopper_polacynazakupachmobilnych_luty2015_2_1.pdf
 32. Saleh, K. (2016). Global Online Retail Spending - Statistics and Trends. Pobrano z lokalizacji Invesp: http://www.invespcro.com/blog/global-online-retail-spending-statistics-and-trends/
 33. Sokołowski, D., Starzyński, S., Rok, B. i Zgiep, Ł. (2016). Raport: Ekonomia Współpracy w Polsce 2016. Warszawa: Społeczność Ekonomia Współpracy.
 34. Staniszewska, P. i Gordon, M. (2016). E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Warszawa: Gemius.
 35. Statistics and Market Data about E-commerce. Pobrano z lokalizacji Statista: https://www.statista.com/markets/413/e-commerce/ (21.02.2016).
 36. Stats, I.L. (2017). Internet Live Stats. Pobrano z lokalizacji Internet Live Stats: http://internetlivestats.com (20.02.2017).
 37. Tarczydło, B. (2016). Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45, 15-22.
 38. Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 73, 63-80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu