BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Piotr (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Zaangażowani czy obojętni? Aktywność społeczna i polityczna młodych Polaków
Engaged or Indifferent? Social and Political Activism of Polish Young Adults
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 75-87, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kultura polityczna, Społeczeństwo obywatelskie, Młodzież
Culture of politics, Civic society, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł mierzy się z problemem społecznej i politycznej aktywności polskich młodych dorosłych (osób między 18 a 25 rokiem życia). W tekście zostało podkreślone, że tytułowy problem powiązany jest z wieloma innymi istotnymi kwestiami, takimi jak przyszłość krajowego społeczeństwa obywatelskiego oraz perspektywy rozwoju kultury politycznej. Zasadnicze dane o społeczno-politycznej aktywności młodych Polaków przedstawione zostały na podstawie informacji z badań społecznych. Analiza ukazała niedostatek obywatelskiego zaangażowania w rozpatrywanej grupie wiekowej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of social and political activism of Polish young adults (people between 18 and 25 year of life). In text, it has been highlighted, that addressed topic is connected with many crucial issues, such as: the future of the domestic civic society and the prospects of the political culture. According to the human research studies, main data about activism of youth Poles has been presented. The scrutiny showed lack of civic engagement in analyzed age group. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almond G.A., Powell G.B.: Kultura polityczna, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.): Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. PWN, Warszawa 1975.
 2. Badora B.: Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne, [w:] Grabowska M., Kalka J. (red.): Młodzież 2013. CBOS, Warszawa 2014.
 3. Boguszewski R.: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, [w:] Grabowska M. (red.): Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012. CBOS, Warszawa 2012.
 4. Czapiński J.: Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Czapiński J., Panek T. (red): Diagnoza społeczna 2015. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 5. Furedi F.: Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2014.
 6. Grabowska M.: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, [w:] Grabowska M. (red.): Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012. CBOS, Warszawa 2012.
 7. Hipsz N.: Zainteresowanie polityką i deklarowane poglądy polityczne, [w:] Badora B. (red.): Młodzież 2010. CBOS, Warszawa 2011.
 8. Hipsz N.: Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w pracę społeczną, [w:] Grabowska M. (red.): Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012. CBOS, Warszawa 2012.
 9. Kazanecki W.: Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989-2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych. CBOS, Warszawa 2015.
 10. Kwiatkowski M.: Kapitał społeczny, [w:] Zespół redakcyjny (red.): Encyklopedia Socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 11. Marciniak E.M.: Socjalizacja polityczna - wprowadzenie teoretyczne, [w:] Jakubowski W., Marciniak E.M., Załęski P. (red.): Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 12. Omyła-Rudzka M.: Zaufanie społeczne. CBOS, Warszawa 2016.
 13. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 14. Szacki J.: Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Szacki J. (red.): Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli społecznej. Znak, Kraków 1997.
 15. Szafraniec K.: Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 16. Wnuk-Lipiński E.: Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu