BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Agata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Business Models Based on Sustainability. Practical Examples
Modele biznesowe w oparciu o zrównoważony rozwój. Praktyczne przykłady
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 193-203, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Modele biznesowe, Praktyki biznesowe
Sustainable development, Business models, Business practices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej coraz częściej sięgają po koncepcje, które pozwalają im na szersze niż tylko finansowe czy marketingowe spojrzenie na prowadzoną działalność. Jedną z nich jest zrównoważony rozwój. Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się ważnym elementem debaty nad rolą i miejscem biznesu we współczesnym świecie. W literaturze pojawiają się również inne koncepcje takie jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, etyka biznesu czy ekonomia społeczna dodatkowo mogą okazać się wparciem dla zrozumienia i przełożenia zrównoważonego rozwoju na potrzeby organizacji biznesowych. Co więcej przedsiębiorstwa upatrując w zrównoważonym rozwoju szansy biznesowej adaptują jego zasady do swoich strategii i modeli biznesowych. U podstaw zrównoważonych modeli biznesowych leży tworzenie wielu wartości i strategiczne podejście do rozwoju i utrzymania się na rynku. Duże znaczenie ma nie tylko sposób pomnażania zysków, ale również to, jak tworzone i utrzymywane są relacje z interesariuszami a przede wszystkim przełożenie perspektywy długookresowej nad krótkoterminową. Zrównoważone modele biznesowe łączą w sobie wiele koncepcji, które charakteryzują, obok tradycyjnie rozumianego wymiaru biznesowego, wartości społeczne i środowiskowe. Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zrównoważonych modeli biznesowych oraz w szczególności przykładów, które zilustrują jak wyglądać może ich praktyczna realizacja. Wśród opisanych przypadków znalazły się przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność na różnych rynkach. (abstrakt oryginalny)

Modern companies which look for sources of competitive advantage are more and more often taking into consideration concepts that allow them to assess their business activities in wider perspective than only of financial or marketing nature. The concept of sustainable development has become an important element in the public debate on the role and place of business in the modern society. Business organizations are expected to behave in socially responsible way including economic, ecological and social aspects of their operations. Sustainability, next to the other concepts, helps to understand complex relationships and improves ways of gaining common goals in a win-win strategy. Companies that are searching for a competitive advantage by using sustainable development adapt its principles to their strategies and business models. At the core issues of sustainable business models lie multiply value creation and strategic approach of development and survival on the market. Sustainable business models combine many of the concepts that characterize social and environmental values next to the traditionally understood business dimension. The paper aims at presenting the general view on sustainable business models. The attention will be put on short cases that illustrate how the sustainability may be translated into business practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocken N.M.P, Short S. W., Rana P, Evans S.(2014), A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes Journal of Cleaner Production, Vol. 65, p. 42-56.
 2. Bradburn R., Understanding Business Ethics, Cengage Learning, UK, 2011
 3. Brzóska J.(2009), Model Biznesowy - Współczesna Forma Modelu Organizacyjnego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie Kwartalnik Naukowy 2(6).
 4. Clegg, S., Kornberger, M., Rhodes, C. (2007), Business Ethics as Practice. British Journal of Management, Vol. 18, p. 107-122.
 5. Dahlsrud, A. (2008), How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 15, p. 1-13.
 6. Framework UN Conference (UNFCCC).
 7. Freeman R. E., (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston
 8. Guidance on Social Responsibility, ISO 26000
 9. Jonker J., (ed.). (2013) New Business Models across Europe, A database with briefs of current cases, Research Document Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen
 10. Jonker, J., (2012) New Business Models, An exploratory study of changing transactions creating multiple value(s), Working Paper, Nijmegen School of Management, Radboud University Nijmegen - The Netherlands.
 11. Lieder M., Rashid A. (2016) Towards Circular Economy Implementation: a Comprehensive Review in Context of Manufacturing Industry, Journal of Cleaner Production, Vol. 115, p 36-51
 12. Lüdeke-Freund, F.(2010), Towards a conceptual framework of business models for sustainability [in:] ERSCP-EMU Conference, Delft, The Netherlands, p. 1-28.
 13. Magretta J. (2002)Why Business Models Matter, Harvard Business Review
 14. Maurer S., Pachl U., Durable goods: More sustainable products, better consumer rights, Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy agenda, http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
 15. Model Behavior, 20 Business Model Innovations for Sustainability, electronic file, http://www.sustainability.com
 16. Moon J., (2007) The Contribution of Corporate Social Responsibility to Sustainable Development, Sustainable Development, Vol. 15, p. 296-306
 17. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci Ch. L., (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, Communications of the Association for Information Systems: Vol. 16, Article 1.
 18. Porter M. E., Kramer M. R., Creating Shared Value, Harvard Business Review, January-February 2011
 19. Preble, J. F. (2005), Toward a Comprehensive Model of Stakeholder Management. Business and Society Review, Vol. 110, p. 407-431
 20. Steurer, R. (2006), Mapping stakeholder theory anew: from the 'stakeholder theory of the firm' to three perspectives on business-society relations. Bus. Strat. Env., Vol. 15, p. 55-69
 21. UN Sustainable Development Goals, September 2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu