BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilkoń Teresa (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Kultura wartości. Jan Kochanowski
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2016, nr 2 (5), s. 89-111, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Filozofia, Kultura, Wartości i normy etyczne
Philosophy, Culture, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Kochanowski Jan
Abstrakt
The article discusses the problems of values in the Jan Kochanowski's poetry. Kochanowski was the real creator of Polish language and literature. In the first, theoretical, part the author analyzes the theory of values and their importance in the culture. She describes aesthetic, literary, philosophical and metaphysical values, their role and central position in many developed cultures. Then, she focuses on the values, which was important in the poetry of Kochanowski. The author also tries to settle some problems, for instance the right definition of the word "value". The final stage of the text includes general assessments relating to Kochanowski's enormous talent and personality, and also his impact on the development of Polish culture.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak M.: Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. Wartości. W: idem: Wprowadzenie do socjologii kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009.
 2. Gołaszewska M.: Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973.
 3. Hessen S.: Podstawy pedagogiki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1931. 4. Kochanowski J.: Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991.
 4. Najder Z.: Wartości i oceny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971.
 5. Pawliszyn M.: O definicji wartości, czyli co Władysław Tatarkiewicz ma do zakomunikowania filozofom. "Studia Redemptorystowskie" 2006, nr 4.
 6. Pietraszko S.: Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2 2012.
 7. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972.
 8. Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.
 9. Tatarkiewicz W.: Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki. W: idem: Dobro i oczywistość. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989.
 10. Tischner J.: Etyka wartości i nadziei. W: Wobec wartości. Red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak. Poznań: W drodze 1982.
 11. Zgółka T.: Język wśród wartości. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988.
 12. Znaniecki F.: Upadek cywilizacji zachodniej. Poznań: Komitet Obrony Narodowej 1921.
 13. Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Red. Z. Libera, M. Żurowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
 14. Kochanowski J.: Utwory zebrane. Białystok: Wydawnictwo Unikat 2002.
 15. Maliszewski B.: Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009.
 16. Puzynina J.: Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.
 17. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. T. 8: Wartości w języku i kulturze. Red. J. Adamowski, M. Wójcicka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu