BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
Infrastructure Funds on Transport Projects Market
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 97-106, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze private equity, Infrastruktura transportu, Infrastruktura drogowa
Investment funds, Private equity funds, Transport infrastructure, Road infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu na rynku projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Ich powstanie wywołało ożywione zainteresowanie taką formą inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W przekroju sektorowym fundusze infrastrukturalne, mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury transportu. Szczególnie dużą rolę pełnią w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę transportu.(abstrakt autora)

Infrastructure funds are instruments of dynamic progress and a share on infrastructure projects market in the last twenty years. Infrastructure funds creation has evolved lively interest of such form of investing and extremely dynamic increase of new funds. In view of a sector infrastructure funds, despite of relatively short term of activity, have played significant role in fulfilling a financial gap in projects connected to transport infrastructure, particularly in road infrastructure. An aim of an article, of contribution nature, is to assess a development of infrastructure projects with emphasis to transport projects.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowania, efekty. Warszawa: CeDeWu
 2. Davis, K. (2009). Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management. Jassa.The Finsia Journal od Applied Finance, 1, 43-47. Pobrane z: http://ssrn.com/abstract+1337473.
 3. Dawidowicz, D. (2011). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza. Warszawa: CeDeWu.
 4. Gabryelczyk, K. (2009). Alternatywne fundusze inwestycyjne. W: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna. Warszawa: CeDeWu.
 5. Gohil, R., Vijas, V. (2016). Private Equity Performance: A literature Review. The Journal of Private Equity, 3, 76-88.
 6. Investing In Infrastructure Funds (2007). Probitas Partners. Pobrane z: www.probitaspartners.com (8.01.2010).
 7. Orr, R.J. (2007). The rise of infra funds. Project Finance International. Global Infrastructure Report 2007
 8. Preqin (2013). 2012 Preqin Infrastructure Review. Pobrane z: https://www.preqin.com/item/2012-preqininfrastructure- review/4/5590 (18.05.2016).
 9. Preqin (2016). 2016 Preqin Global Infrastructure Report. Pobrane z: https://www.preqin.com/docs/ samples/2016-Preqin-Global-Infrastructure-Report-Sample-Pages.pdf (18.05.2016).
 10. Sajnóg, A., Sosnowski, T. (2015). Efektywność realizacji procesów dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Warszawa.
 11. Zimny, A. (2013). Decyzje na rynkach venture capital / private equity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu