BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Monika (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Tytuł
Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015
Polish Foreign Trade of Farm Machinery in the years 2004-2015
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 161-172, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Eksport, Import, Mechanizacja rolnictwa, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Handel zagraniczny
Export, Import, Agricultural mechanization, Machinery and equipment, Agriculture, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zmian w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2015. Przedstawiono wartość eksportu i importu środków mechanizacji rolnictwa ogółem, według struktury geograficznej, a także dla wybranych maszyn rolniczych. W artykule wykorzystano dane wtórne Ministerstwa Finansów gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Polska w analizowanym okresie charakteryzowała się ujemnym saldem handlu zagranicznego. Wartość importu sprzętu rolniczego zwiększyła się ponad 3-ktotnie, a wartość eksportu blisko 4-krotnie. W 2015 r. Polska najwięcej środków mechanizacji rolnictwa eksportowała do obszaru UE-28 (65% wartości), z czego szczególnie do Niemiec, Francji i Belgii. Z obszaru UE-28, Polska również najwięcej importowała (87% wartości), a głównymi partnerami handlowymi byli Niemcy, Włosi i Francuzi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to determine the changes in foreign trade of farm machinery in Poland in 2004-2015. The article presents the value of exports and imports of farm machinery in total, according to geographical area, as well as for selected types of agricultural machinery. The article uses secondary data from the Ministry of Finance, gathered as part of the Integrated Customs Tariff Information System. In the analyzed period, Poland was characterized by a negative balance of foreign trade. The value of imports of farm machinery increased more than threefold, while the value of exports nearly quadrupled. In 2015, Poland exported most of its farm machinery to the EU-28 (65% of export value), especially to Germany, France and Belgium. Within the EU-28, Poland is also the most imported (87% of import value), and its main trade partners were Germany, Italy and France. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwicki, J. (2008). Wpływ zmian struktury rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 29-35.
 2. Czarnocki, S., Turska, E., Wielogórska, G. (2008). Zasoby maszynowe gospodarstw, wiek i zainteresowanie zakupem nowych maszyn w gospodarstwach polski środkowo-wschodniej. Inżynieria Rolnicza, nr 4, 217-223.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2016). Handel Zagraniczny Styczeń-Grudzień 2015 r.
 4. Izdebski, W., Kusz, D., Zając, S. (2010). Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 4, 393-397.
 5. Izdebski, W., Skudlarski, J., Zając, S. (2011). Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 1, 463-467.
 6. Juściński, S., Piekarski W. (2008). Systemy logistyczne w procesie zarządzania dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych. Acta Agrophysica, 12(1), 113-124.
 7. Lorencowicz, E., Figurski, J. (2009). Kombajny zbożowe w gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Inżynieria Rolnicza, nr 8, 107-112.
 8. Marczuk, T. (2013). Struktura wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny do uprawy zbóż na terenie województwa podlaskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 39-50.
 9. Ministerstwo Finansów (2004-2015). Dane gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej.
 10. Muzalewski, A. (2013). Wyposażenie w kombajny do zbioru zbóż oraz ich użytkowanie w wybranych gospodarstwach rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(79), 51-59.
 11. Muzalewski, A. (2015). Poland continues to move away from record level. Economic Report 2015. Frankfurt am Main. VDMA,17-18.
 12. Pawlak, J.(2010). Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do UE. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(67), 45-53.
 13. Pawlak, J. (2012a). Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(75), 5-14.
 14. Pawlak, J. (2012b). Światowy rynek ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2(76), 5-16.
 15. Pawlak, J. (2013). Rynek ciągników używanych w Polsce w latach 2005-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 51-61.
 16. Pawlak, J. (2015a). Eksport środków mechanizacji rolnictwa w latach 2012-2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 43-55.
 17. Pawlak, J. (2015b). Import środków mechanizacji rolnictwa w latach 2012-2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 57-70.
 18. Pawlak, J. (2015c). Saldo polskiego handlu zagranicznego środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2012-2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 71-80.
 19. Wójcicki, Z. (2013). Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(79), 31-40.
 20. Wójcicki, Z., Kurek, J. (2011). Nakłady inwestycyjne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(74), 5-11.
 21. Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 5-16.
 22. Zalewski, A. (red.) (2004-2016). Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 25-43. Warszawa. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu