BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hilarowicz Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania organizacyjne
Social Innovation as Support for Smart Specialization - Organizational Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 119-130, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Inteligentna specjalizacja
Social innovations, Smart specialization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W europejskich programach rozwojowych coraz częściej zwraca się uwagę na znaczenie tzw. inteligentnych specjalizacji, których wyodrębnienie pozwala na efektywniejsze, skoncentrowane finansowanie wybranych dziedzin nauki wspierających lokalną przedsiębiorczość. Jednym z ważnych aspektów skuteczności działań opartych na inteligentnych specjalizacjach są innowacje społeczne pozwalające projektować przyjazne dla nie środowisko. Projektowanie takiego środowiska wymaga przeanalizowania różnych, składających się na nie uwarunkowań. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na określone aspekty organizacyjne istotne z punktu widzenia innowacyjności społecznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

In the European development programs more and more attention is paid to the importance of the so-called smart specialization, focus on which allows more efficient funding of selected areas of science to support local entrepreneurship. One important aspect of the effectiveness of actions based on smart specialization is social innovation which allows to design environment friendly to it. Designing such an environment requires analyzing different conditions influencing it. The purpose of this article is to draw attention to specific organizational aspects relevant from the point of view of the social innovation. The article has a conceptual nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F.: Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis, Poznań 2006.
 2. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. A. Marszałek, Toruń 2006.
 3. Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość. Warszawa 2004.
 4. Hilarowicz A., Pollak A.: Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji. Chowanna, nr 2, 2010.
 5. Krajowa Inteligentna Specjalizacja, Opracowanie Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja.pdf, 5.05.2016.
 6. Knowledge for Growth. Prospects for science, technology and innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potočnik's Expert Group, 2009, http://ec.europa.eu/ invest-in-research/pdf/download_en/selected_papers_en.pdf, 5.05.2016.
 7. Leathers G.D.: Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. PWN, Warszawa 2007.
 8. Mikuła B.: Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna. Próba systematyzacji pojęć. Zeszyty Naukowe, nr 3. MWSE, Tarnów 2000.
 9. National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3), Cohesion Policy 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ specialisation_en.pdf, 5.05.2016.
 10. New forms of innovations: challenges for policy-making, DSTI/STP/TIP (2009) 6; 2009 Interim Report on The OECD Innovation Strategy SG/INNOV(2009)1/REV1.
 11. Olejniczuk-Merta A. (red.): Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektu. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014.
 12. Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), EU, Luksemburg 2012, http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/03/RIS3_guide _PL.pdf, 5.05.2016.
 13. Ratajczak Z.: Człowiek w sytuacji innowacyjnej. PWN, Warszawa 1980.
 14. Sempruch G.: Innowacje społeczne - innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. "Zarzą-dzanie Publiczne", nr 2(18), 2012.
 15. Wronka-Pośpiech M.: Innowacje społeczne - Pojęcie i znaczenie. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012/2015.
 16. Zadura-Lichota P. (red.): Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. PARP, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu