BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę - wyniki badań
Country of Origin as a Factor od Consumer Decision - Research Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 146-153, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Etnocentryzm, Kraj pochodzenia produktu, Marketing międzynarodowy, Komunikowanie marketingowe, Zachowania konsumenta, Badania konsumenckie, Wyniki badań
Ethnocentrism, Country of origin (COO), International marketing, Marketing communication, Consumer behaviour, Consumer research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród nabywców z terenu woj. podkarpackiego. Wskazano tendencje w zachowaniach konsumentów związane z postrzeganiem kraju pochodzenia produktów. Współcześni nabywcy wykazują rosnące zainteresowanie pochodzeniem kupowanych produktów. Coraz mniejsza liczba polskich konsumentów traktuje wyroby z importu jako lepsze od ich rodzimych odpowiedników. Świadomość tego zjawiska może być bardzo pomocna dla firm projektujących efektywne strategie komunikacji marketingowej. Wielu producentów podkreśla krajowe i regionalne pochodzenie swoich produktów (głównie żywnościowych), ponieważ sprawdza się to jako skuteczna zachęta do ich zakupów. (abstrakt oryginalny)

In this paper there were presented results of research conducted among Polish consumers from the Podkarpackie voivodship. There were showed tendencies in consumer behaviour in the context of origin of goods. Nowadays consumers tend to search for information on origin of products. Less and less polish consumers consider foreign products better than their domestic equivalents. Knowledge on these tendencies can enable creation of efficient marketing communication strategies of companies. Many producers try to stress national and regional character of their products (mainly food) because it is an effective incentive for purchasing decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzanowska-Drzewiecka, M. i Jedynak, M. (2014). Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych konsumentów w Polsce. Zarządzanie w Kulturze, 15 (4), 359-375.
 2. Chao, P. (1993). Partitioning country of origin effects: consumer evaluations of a hybrid product. Journal of International Business Studies, 24 (2), 291-306.
 3. Cichoń, Z. i Woźniak-Słota, M. (2009). Pochodzenie towarów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 834, 5-37.
 4. Czyżowicz, W. (2004). Prawo celne. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Elliott, G.R. i Cameron, R.C. (1994). Consumer perception of product quality and the country-of-origin effect. Journal of International Marketing, 49-62.
 6. Figiel, A. (2014). Etnocentryzm konsumencki, produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Insch, G.S. i McBride, J.B. (2004). The impact of country-of-origin cues on consumer perceptions of product quality: A binational test of the decomposed country-of-origin construct. Journal of Business Research, 57 (3), 256-265.
 8. Josiassen, A. i Assaf, A. (2010). Country-of-origin contingencies: their joint influence on consumer behaviour. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22 (3), 294-313.
 9. Kapferer, J.N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking. London: Kogan Page Publishers.
 10. Karcz, K. i Kędzior, Z. (1999). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Kotler, Ph., Keller K. L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis-Pearson.
 12. Oshri, I., Kotlarsky, J. i Willcocks, L.P. (2015). The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring 3rd edition. Springer.
 13. Sikora, T. (2008). Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym. Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, 23.
 14. Szromnik, A. i Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 2). Marketing i Rynek, 4 (21).
 15. Usunier, J.C. (2000). Marketing across cultures. London: Prentice Hall.
 16. Wolanin-Jarosz, E. (2014). Efekt kraju pochodzenia produktu w procesie podejmowania decyzji zakupowych nabywców polskich, słowackich i węgierskich - wyniki badań empirycznych. Marketing i Rynek, (8 (CD)), 1305-1312.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu