BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw górniczych
Sustainable Development as a Challenge for Polish Coal Mining Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 131-145, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony, Górnictwo węgla kamiennego
Enterprise sustainable development, Sustainable development, Hard bituminous coal mining
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój wymaga od przedsiębiorstwa dodatkowych wysiłków i nakładów finansowych na zwiększoną aktywność przede wszystkim w obszarze społecznym i ekologicznym. Niemniej są to starania, które warto podjąć z uwagi na możliwość poprawy wizerunku przedsiębiorstwa i jego relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z uwagi na powyższe argumenty celem niniejszego artykułu jest identyfikacja możliwości oraz barier wdrażania zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach górniczych w kontekście obowiązujących standardów, dotychczasowych doświadczeń i aktualnych uwarunkowań rynkowych. (abstrakt oryginalny)

Sustainable Development (SD) requires from an enterprise additional efforts and financial inputs for increased activity especially in social and ecological areas. Despite of this, these efforts are worth of taking because they could improve the enterprise's image and its relations with internal and external stakeholders. Due to above arguments the main aim of this article is to identify possibilities and barriers in Sustainable Development (SD) implementation in Polish coal mining enterprises in context of present standards, experiences and existent market conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Calvano L.: Multinational corporations and local communities: a critical analysis. "Journal of Business Ethics", No. 82(4), 2008
 2. Campbell G., Roberts M.: Permitting a new mine. Insights from the community debate. "Resources Policy", No. 35, 2010.
 3. Caputa W.: Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 4. Caputa W.: Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 5. Coumans C.: Alternative accountability mechanisms and mining: the problems of effective impunity, human rights, and agency. "Canadian Journal of Development Studies", No. 30(1-2), 2010
 6. G4 Sector Disclosures. Mining and Metals. Global Reporting Initiative. Amsterdam 2013.
 7. Gray R.: Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability. And how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. "Accounting, Organizations and Society", No. 35(1), 2010.
 8. Hąbek P., Wolniak R.: Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. "Quality and Quantity", Vol. 50, Iss. 1, 2016.
 9. Hąbek P., Wolniak R.: Relationship between management practices and quality of CSR reports. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 220, 2016.
 10. Hilson G., Yakovelva N.: Strained relations. A critical analysis of the mining conflict in Prestea Ghana. "Political Geography", No. 26(1), 2007.
 11. Hilson G.: Corporate Social Responsibility in the extractive industries. Experiences from developing countries. "Resources Policy", No. 37, 2012.
 12. Kosiek T.: Zrównoważony rozwój - rozwiązanie czy ideologia? Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 85. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 13. Kostad I., Wiig A.: Is transparency a key to reduce corruption in resource-rich countries? ,,World Development", No. 37(3), 2009.
 14. Kuzior A.: Internet jako narzędzie budowania świadomości dla zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", nr 2, 2007.
 15. Kuzior A., Kiepas A., Leks-Bujak E.: Zrównoważony rozwój. M-Studio, Katowice 2001
 16. Kuzior A.: Zrównoważony rozwój w edukacji ekologicznej, [w:] Papuziński A.: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 17. Kuzior A., Knosala B.: Changes in perception and implementation of CSR in the Polish enterprises. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 81. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 18. Li F.: Documenting accountability: environmental impact assessment in a Peruvian mining project. "Political and Legal Anthropology Review", No. 32(2), 2009.
 19. Macintyre M., Mee W., Solomon F.: Evaluating social performance in the context of an 'audit culture': a pilot social review of a gold mine in Papua New Guinea. "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", No. 15(2), 2008.
 20. Mayes W.M., Gozzard E., Potter H.A.B., Jarvis A.P.: Quantifying the importance of diffuse minewater pollution in a historically heavily coal mined catchment. "Environmental Pollution", No. 151, 2008.
 21. Michalak A.: Kapitałowe uwarunkowania zarządzania finansami przedsiębiorstwa górniczego na przykładzie polskich spółek węglowych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 86. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 22. Mutti D., Yakovleva N., DiegoVazquez-Brust D., Di Marco M. H.: Corporate social responsibility in the mining industry: Perspectives from stakeholder groups in Argentina. "Resources Policy", No. 37, 2012.
 23. Obi C.I.: Oil extraction, dispossession, resistance and conflict in Nigeria's oil-rich Niger Delta. "Canadian Journal of Development Studies", No. 30(1-2), 2010.
 24. Onkila T.: Multiple forms of stakeholder interaction in environmental management: business arguments regarding differences in stakeholder relationships. "Business Strategy and the Environment", No. 20(6), 2011.
 25. Pyka A.: Motywy emisji "obligacji węglowych" jako specyficznych obligacji korporacyjnych opartych na świadczeniach niepieniężnych, nr 271, t. 2. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 26. Slack K.: Mission impossible? Adopting a CSR-based business model for extractive industries in developing countries. "Resources Policy", No. 37, 2012.
 27. Szlązak J.: Wpływ zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w kopalniach. "Górnictwo i Geologia", nr 8(1), 2013.
 28. Szwajca D., Nawrocki T.: Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2016.
 29. Turek M., Michalak A.: Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, 2015.
 30. Welker M.: Corporate security begins in the community: mining, the corporate social responsibility industry and environmental advocacy in Indonesia. "Cultural Anthropology", No. 24(1), 2009.
 31. Zieliński M.: Efektywność - ujęcie ekonomiczne i społeczne. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 32. Zieliński M.: Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu