BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dembińska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej koncepcja i założenia metodyczne
Measurement of the Road Infrastructure's Energy-Intensity - Conception and Methodology Assumptions
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 107-116, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Drogi, Infrastruktura, Energochłonność, Rozwój zrównoważony, Infrastruktura drogowa
Road, Infrastructure, Energy intensity, Sustainable development, Road infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych założeń koncepcji analizy energochłonności infrastruktury drogowej. Koncepcja zakłada wykorzystanie cyklu życia drogi, dlatego rozważania podzielono według etapów cyklu. Wskazano, jak można mierzyć energochłonność drogi na etapie jej budowy, użytkowania i likwidacji. Ze względu na to, że na etapie projektowania drogi zużycie energii jest marginalne, w przedstawionej koncepcji etap ten został pominięty. Rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią autorską koncepcję mierzenia energochłonności dróg.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present the concept of measurement the energy-intensity of road infrastructure. The concept involves the use of life cycle analysis of the road, therefore considerations are divided according to the stages of the cycle. It indicates how you can measure the energy-intensity of road during construction, operation and liquidation of the road. Due to the fact that at the stage of designing of the road the energy consumption is marginal, it was omitted in the presented concept. Considerations are theoretical and are a unique concept of measuring resources-intensity of roads.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Autostrada Eksploatacja 2014. Podróżni - Pracownicy - Przyroda (2015). Poznań.
  2. Bibrowski, Z. (1988). Energochłonność skumulowana. Warszawa: PWN.
  3. Gronowicz, J. (2006). Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  4. Górzyński, J. (2012). Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  5. Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo- Techniczne.
  6. Sadowska, I. (2013). Metody analizy energochłonności w przemyśle - referat konferencyjny. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13". Jurata, 12-14 czerwca. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 33, 59-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu