BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zozuľakova Viera (Constantine the Philosopher University in Nitra)
Tytuł
Degrowth - a Way of Social Transformation
Degrowth - sposób transformacji społecznej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 185-194, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Społeczeństwo, Gospodarka
Globalization, Society, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja Degrowth została szeroko omówiona w ciągu ostatnich lat, a także niesłusznie ograniczona do bezproduktywnego ruchu, którego celem jest tylko zmiana systemu pomiaru PKB. Degrowth jest czymś więcej niż tylko zastąpieniem PKB innym wskaźnikiem. Jest to silna reakcja na skutki globalizacji; na to, co można opisać słowami Jeana Baudrillarda jako "przemoc globalna", kiedy nawet prawa człowieka krążą dokładnie tak samo jak każdy inny produkt globalny (olej lub kapitał). Celem artykułu jest przedstawienie Degrowth jako złożonej koncepcji, która wymaga transformacji społecznej i ekonomicznej społeczeństwa, zmiany polityki ciągłego wzrostu gospodarczego, politycznego działania, zmniejszenia konsumpcji, a także ochrony środowiska. Jak przekonuje Georgios Kallis, jest to sposób, jak lepiej żyć zużywając mniej. Kluczową kwestią jest to, co formy społeczeństwa demokratycznego i demokratycznych instytucji mogą zrobić, aby przejście w Degrowth stało się możliwe.(abstrakt oryginalny)

Degrowth concept has been widely discussed for the last years. It has been wrongly reduced to an unproductive movement which aim is only to change the system of GDP measurement. Degrowth is much more then changing GDP with another indicator. It is a strong reaction to the consequences of globalization; to what can be described by Jean Baudrillard´s words as "violence of global", when even human rights circulate exactly like any other global product (oil or capital). The aim of the paper is to present Degrowth as a complex concept that calls for social and economic transformation of society, for changing the politics of perpetual growth, political action, reduction of consumption, and environmental protection. As Georgios Kallis argues it is a way how to live better with less. The key question is what forms of democratic society and democratic institutions can make the degrowth transition possible.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asara V., Otero I., Demaria F., Corbera E.: Socially sustainable degrowth as a social-ecological transformation: repoliticizing sustainability. In: Sustainability Science, Special Feature: Editorial Socially Sustainable Degrowth As A Social-Ecological Transformation, July 2015, Volume 10, Issue 3, Springer, p. 375-384.
 2. Daly H.: Economics for a Full World. Great transition initiative. Toward a transformative vision and praxis. June 2015, p. 1-15. http://www.greattransition.org/images/GTI_publications/Kallis-The-Degrowth-Alternative.pdf
 3. Degrowth Declaration of the Paris 2008 conference. In: Journal of Cleaner Production 18 (6), Growth, Recession or Degrowth for Sustainability and Equity?, April 2010, p. 523-524.
 4. Demaria F., Schneider F., Sekulova F., Martinez-Alier J.: What is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement. In: Environmental Values 22, 2013, The White Horse Press.
 5. Escobar A.: Degrowth, postdevelopment, and transitions: a preliminary conversation. Special Feature: Review Article Socially Sustainable Degrowth as a Social-Ecological Transformation. Sustainability Science, July 2015, Volume 10, Issue 3, Springer, p. 451-462.
 6. Fotopoulos T.: Degrowth, the Simpler way and Inclusive Democracy. In: International Journal of Inclusive Democracy 6 (4), 2010, p. 1-13.
 7. Jakubovská V.: Formovanie kultúrnej identity pod vplyvom globalizácie a regionalizácie (príspevok k regionálnej výchove). In: Občan a dnešok ´13: zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, Nitra, 3. september 2013. Dušan Špirko (eds.) Nitra: UKF, 2013, p. 9-14.
 8. Jakubovská V.: Vplyv globalizácie a regionalizácie na formovanie kultúrnej identity. In: XXVI. International Colloquium on the Management of Educational Process = proceedings of electronic version of rewieved contribution MSIE 6. Hájková E., Vémolová R. (eds.) Univerzita Obrany, Brno 2008. CD-ROM.
 9. Johanisova N., Carbtree T., Fraňková E.: Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth? In: Journal of Cleaner Production 38, 2013, p. 7-16.
 10. Kallis G.: The Degrowth Alternative. In: Critical Perspectives on International Business, February 2015. Available online on www.emeraldinsight.com
 11. Kallis G.: In defence of growth. In: Ecological Economics 70 (5), p. 873-880.
 12. Kirby P.: Transforming capitalism: the triple crisis. In: Irish Journal of Sociology November 21 (2) 2013, p. 62-75.
 13. Kothari et al.: Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. In: Development 57, 2015, Dale G. et al.: Green growth: ideology, political economy and the alternatives. Zed Books, London, p. 362-375.
 14. Mouffe C.: On the political. Routledge, London 2005.
 15. Muraca B.: Decroissance. A Project for a Radical Transformation of Society. In: Environmental Values 22, 2013, The White Horse Press, p. 147-169
 16. O´Neill D.: Measuring progress in the degrowth transition to a steady state economy. In: Ecological Economics 84, 2012, p. 221-231.
 17. Ott K.: Variants of de-growth and delibarative democracy: A habermasian proposal. In: Futures 44, 2012, p. 571-584.
 18. Petridis P.: Report prepared for the JPI CLIMATE project "TRAFOREVIEW", 7 October 2013. Available online on http://www.degrowth.de/de/catalogue-entry/potentials-of-the-debate-on-de-growth-for-socio-ecological-transformation-and-climate-change-policy/
 19. Schneider F., Kallis G., Martinez-Alier J.: Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. In: Journal of Cleaner Production 18, 2010, Elsevier. p. 511-518.
 20. Sťahel R.: Environmental Responsibility and Environmental Security/Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. In: Filozofia 70 (1), 2015, p. 1-12.
 21. Swyngedouw E.: Depoliticization ('the political'). In: D´Alisa G., Demaria F., Kallis G. (eds.) Degrowth: A Vocabulary for a New Era. Routledge, London 2014, p. 91.
 22. Trainer T.: Degrowth: Do you realise what it means? In: Futures 44 (6), 2012, p. 590-599.
 23. Van den Bergh J.C.J.M.: Environment versus growth - A criticism of "degrowth" and a plea for "a-growth". In: Ecological Economics 70, 2011, p. 881-890.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu