BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Jacek (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Global Navigation Satellite Systems Applications in Different Modes of Transport
Wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w różnych gałęziach transportu
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 117-125, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Systemy satelitarne, Transport
Satellite systems, Transport
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Obecnie (lipiec 2016) można wyróżnić cztery gałęzie transportu - drogowy, kolejowy, morski i lotniczy. W każdej z nich nieprzerwana znajomość bieżącej pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie i ekonomii transportu. Informację o pozycji mogą zapewnić satelitarne systemy nawigacyjne SSN (GPS, GLONASS) i systemy wspomagające SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Dwa kolejne globalne SSN i jeden SBAS są w trakcie budowy. W artykule udzielono odpowiedzi na kilka pytań: w jakiej gałęzi transportu w/w systemy są najczęściej stosowane i dlaczego oraz który system jest preferowany w poszczególnych gałęziach i rejonach świata. Dla każdej z czterech gałęzi porównano także zastosowania GNSS, możliwości odbiorników GNSS i wykorzystywanie przez nich satelitów różnych systemów, a dodatkowo przedstawiono wyniki analizy porównawczej odbiorników GNSS przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi transportu.(abstrakt autora)

Nowadays (July 2016) we can distinguish four modes of transport - air, maritime, rail and road. In each mode the continuous knowledge of the current user's position is one of the most important parameters of safety and economy of the transport. The information about position can be obtained from satellite navigation systems SNS (GPS, GLONASS) and based augmentation systems SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Two next global SNSs and one SBAS are under construction. This paper gives the reply to some questions: in which mode these systems are the most frequently used and why, which system is preferred in separate mode and individual region of the world, which kind of the receiver, one or more systems, are most popular. The comparison of SNSs applications, the capability of SNS receivers and supported constellations by theses receivers and additionally the detailed analysis of SNS receiver survey designed for each mode of transport are presented in this paper also.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BeiDou Navigation Satellite System. Available at: en.beidou.gov.cn (22.06.2016).
 2. Betz, J.W. (2016). Engineering Satellite-Based Navigation and Timing. New Jersey: John Wiley & Sons.
 3. Egnos. Available at: www.egnos-portal.eu (22.06.2016).
 4. El-Rabbany, A. (2002). Introduction to GPS The Global Positioning System. Boston-London: Artech House.
 5. Federal Radionavigation Plan (2014). Department of Defence, Department of Homeland Security and Department of Transportation, National Technical Information Service. Springfield, Virginia.
 6. GNSS Market Report (2010). Issue 1. Prague: The European GNSS Agency, October.
 7. GNSS Market Report (2012). Issue 2. Prague: The European GNSS Agency, May.
 8. GNSS Market Report (2013). Issue 3. Prague: The European GNSS Agency, October.
 9. GNSS Market Report (2015). Issue 4. Prague: The European GNSS Agency, March.
 10. GPS World. Available at: www.gpsworld.com (25.06.2016).
 11. GPS. Available at: www.gps.gov (23.06.2016).
 12. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E. (2008). GNSS - Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo, and more. Wien-NewYork: Springer
 13. IAC. Available at: www.glonass-iac.ru (22.06.2016).
 14. Inside GNSS. Available at: www.insidegnss.com (24.06.2016).
 15. Jackson State University. Available at: www.jsums.edu (22.06.2016).
 16. Januszewski, J. (2012). New satellite navigation systems and modernization of current systems, why and for whom? Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 32 (104), 58-64.
 17. Januszewski, J. (2014). Shipborne satellite navigation systems receivers, exploitation remarks. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 40 (112), 67-72.
 18. Januszewski, J. (2016). The analysis of the possibility of the simultaneous use of two and more SNS in different modes of transport. 16th International Conference Transport Systems Telematics. Katowice-Ustroń.
 19. Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2006). Understanding GPS Principles and Applications. Boston-London: Artech House.
 20. Prasad, R., Ruggieri, M. (2005). Applied Satellite Navigation Using GPS, Galileo, and Augmentations Systems. Boston-London: Artech House.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu