BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Katana Katarzyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Innowacje w przedsiębiorstwie w kontekście kompetencji miękkich pracowników
Innovation in the Enterprise in the Context of Soft Skills of Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 159-173, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kompetencje, Kompetencje pracownicze
Innovations, Enterprise innovation, Competences, Employees competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi jeden z cyklu artykułów dotyczących roli kompetencji miękkich pracowników w innowacyjnym przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiona zostanie część wyników badań zaprojektowanych przez zespół specjalistów Katedry Stosowanych Nauk Społecznych i przeprowadzonych w samorządowej jednostce organizacyjnej. W pierwszej części artykułu przedstawiony zostanie teoretyczny zarys problematyki innowacji, innowacyjnego przedsiębiorstwa i kompetencji miękkich, a także krótki opis metodologii prowadzenia badania. Natomiast w kolejnej części artykułu przedstawione zostaną wyniki badań w zakresie wiedzy oraz opinii pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej na temat innowacji i innowacyjnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do charakterystyki firmy oraz ich powiązania z kompetencjami miękkimi pracowników. (abstrakt oryginalny)

This article is one of a series on the role of soft skills of employees in an innovative company. The work will be presented part of results of studies designed by the team of the Department of Applied Social Sciences and carried out in council organizational unit. In the first part of the article will be presented the theoretical outline of the innovation issues, innovation enterprise and the soft skills and also a brief description of the methodology of the study. In the second part of the article will be presented the results of research in the field knowledge and opinions of the council organizational unit employees on innovation and innovative enterprise in relation to the characteristics of the company and its relationship with the employees soft skills. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L. (red.): Zarządzanie działalnością innowacyjną. Placet, Warszawa 2010.
 2. Cho H., Pucik V.: Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability and market value. "Strategic Management Journal", Vol. 26, 2005.
 3. Dabke D.: Soft Skills as a Predictor of Perceived Internship Effectiveness and Permanent Placement Opportunity. "The IUP Journal of Soft Skills", Vol. IX, No. 4, 2015.
 4. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 5. Faiz-Hilami M., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S.: Product and process innovativeness: evidence from Malaysian SMEs. "European Journal of Social Science", Vol. 16, No. 4, 2010.
 6. Fastnacht D.: Miękkie kompetencje w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe, nr 1(2). Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2006.
 7. Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa 2004.
 8. Janasz W. (red.): Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2009.
 9. Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1992.
 10. Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami - bilanse doświadczeń zawodowych. Poltext, Warszawa 1997.
 11. Muir C.: Learning Soft Skill at Work. "Business Communication Quarterly", Vol. 67, No. 1, 2004.
 12. Nowacki R.: Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45(1), 2016.
 13. Nowicki R., Staniewski M.: Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland. "Amfiteatru Economic", No. 6, 2012.
 14. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa 2008.
 15. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 16. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 17. Robles M.: Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace. "Business Communication Quarterly", Vol. 75, No. 4, 2012.
 18. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 19. Sitko-Lutek A.: Istota i cechy kompetencji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 20. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000.
 21. Stabryła A., Małkus T. (red.): Strategie rozwoju organizacji, s. Encyklopedia Zarządzania. Mfiles.pl, Kraków 2012, http://www.wsp.krakow.pl/geo/cyber/szymanska_-_wplyw_ innowacyjnosci.pdf, 14.06.2016.
 22. Stawasz E.: Przedsiębiorstwo innowacyjne, [w:] Matusiak K.B. (red): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 23. Szaban J.M.: Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Adam Marszałek, Toruń 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu