BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniach wydatków gospodarstw domowych osób w wieku 50+ na artykuły żywnościowe w relacji miasto-wieś
Application of Econometric Models in the Studies of Expenditures on Food in Household 50+ of Urban-Rural Relations
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Produkty żywnościowe
Econometric models, Households, Household expenditures, Food products
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było wykorzystanie modeli ekonometrycznych (potęgowo-wykładniczych) w badaniach wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na wybrane towary żywnościowe w relacji miasto-wieś. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20 607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Określenie różnic w preferencjach konsumpcji według stopnia zurbanizowania miejscowości zamieszkania ma, oprócz aspektu poznawczego, wymiar praktyczny, gdyż stanowi cenne źródło informacji o zachowaniach konsumentów i może być wykorzystane przy konstruowaniu narzędzi polityki gospodarczej i społecznej oraz przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju sektora rolno-żywnościowego (Kurzawa i Wysocki 2010). Analizę dochodów i wydatków przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych, dotyczących budżetów gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS.(fragment tekstu)

The aim of the research conducted in the article is the use of econometric models (power-exponential) in research of households expenditure on food. The study included year 2014 and the data set contained 20607 households in which the head of household was 50 years old and more. The analysis of households incomes and expenditures was based on a set of individual, non-identifiable data about household budgets which have been made available for consideration by the CSO. The set of potential independent variables contained variable: characterizing the economic situation of households, the number of people in the household and household membership to a particular class of place of residence. Based on the study we found that on expenditures on food in households 50+ significantly positively affect the level of disposable income and negatively number of people in the household. The different preferences in the consumption of food are also determined by place of residence (in particular class of town - it population).
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Słaby T. 2011. Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa, SGH, 8.
 2. Dudek H. 2006. Zastosowanie ekonometrycznych modeli udziału wydatków na żywność w statystyce społecznej. Wiad. Stat. GUS 12, 40-50.
 3. Gałązka M., Grzelak A. 2012. Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009, w: Ekonomia i jej otoczenie społeczne. Red. A. Czyżewski, A. Matuszczak. Bydgoszcz, Wydaw. Kujaw.-Pomor. Szk. Wyż. Bydg., 105-106.
 4. Kurzawa I., Wysocki F. 2007. Ekonometryczna analiza preferencji artykułów żywnościowych według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Pr. Nauk. AE Wroc., Taksonomia 1169(14), 569-577.
 5. Kurzawa I., Wysocki F. 2010. Zastosowanie modeli potęgowo-wykładniczych w badaniach zróżnicowania preferencji konsumpcyjnych w relacji miasto-wieś. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Pr. Nauk. AE Wroc., Taksonomia 107(17), 561-569.
 6. Panek T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, SGH.
 7. Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). 2014. Warszawa, Inst. Bad. Eduk., 9.
 8. Polska w liczbach. 2015. Warszawa, GUS, 12.
 9. Podolec B., Ulman P., Wałęga A. 2008. Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Kraków, Wydaw. UE Krak.
 10. Sytuacja materialno-bytowa poznańskich gospodarstw domowych. 2010. www.poznan.pl, dostęp: 8.05.2016.
 11. Zalega T. 2012. Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Manag. Bus. Adm. Centr. Eur. 5(118), 50-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu