BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zontek Zbigniew (University of Bielsko-Biala), Whitworth Christopher (Leeds Metropolitan University)
Tytuł
Managing Knowledge: Social Organizations in the UK and Poland
Zarządzanie wiedzą w organizacjach społecznych w Wielkiej Brytanii i Polsce
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 303-314, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wiedza w organizacji, Organizacje społeczne
Knowledge management, Knowledge in organization, Social organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania, Polska
United Kingdom, Poland
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań obszernego studium małych organizacji społecznych. W badaniu wzięło udział 10 organizacji z Anglii i Polski. Zostały przebadane 31 osoby, reprezentujące mieszankę lokalnych przedsiębiorstw społecznych i organizacji. Transkrypcje wywiadów przeanalizowano przy użyciu interpretatywnej analizy fenomenologicznej. Autorzy zbadali poszczególne formy motywacji, aspekty uczenia sytuacyjnego oraz inne formy zarządzania wiedzą i jej transferu. W niniejszym artykule założono hipotezę, że jakościowe metody badań mogą ujawnić motywację do tworzenia, uczestniczenia i prowadzenia organizacji społecznych oraz ocenić stosowane techniki transferu wiedzy. Celem badań było zbadanie i ocena tych procesów wśród praktyków działających w szerokim przekroju organizacji i w różnych kulturach - z wykorzystaniem interpretatywnej analizy fenomenologicznej Wyniki pokazują, że uczenie sytuacyjne i zarządzanie wiedzą były w tych organizacjach wyraźnie widoczne. Transfer wiedzy był oczywisty, a także często postrzegano przechodzenie członków organizacji z początkowego stadium uczestnictwa do przywództwa. Było to szczególnie widoczne w przypadku umiejętności menedżerskich i ich operacjonalizacji w tych organizacjach. Istnieje wiele podobieństw między organizacjami polskimi i brytyjskimi, mimo wyraźnych różnic kulturowych. Kraj funkcjonowania oraz cele "techniczne" organizacji, choć bardzo różne, wpływały nieznacznie na mechanizmy zarządzania wiedzą i jej transferu. (abstrakt oryginalny)

This paper reports the findings from an extensive study of small social organizations. The study included 10 groups from England and Poland. 31 individuals, representing a mixture of locally operating social enterprises and organizations, were interviewed and the transcripts analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Altruistic and other forms of motivation, situated learning and other forms of knowledge management and transfer were investigated. The research hypothesis was that qualitative analysis techniques could reveal the motivation to form, join, participate in, and lead these communities of practice (CoPs), and evaluate the knowledge transfer techniques occurring. The aim was to probe and evaluate these processes qualitatively, using IPA techniques on CoPs operating with widely differing technical purposes, in differing cultures. The results demonstrate that situated learning and knowledge management were clearly apparent. Knowledge transfer was evident, and a transition from legitimate peripheral participation to mature leadership was often seen. This was especially evident for management skills, and their operationalization in these organizations. There are many similarities between the Polish and UK organizations, despite clear cultural differences. The country of operation, and the "technical" purposes of the organizations, although very different, did not greatly influence the mechanisms of knowledge management or transfer reported. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Collins A., Brown J.S., Newman S.E., Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.) Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glase, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1989, 453-494.
 2. Doherty B., Haugh H., Lyon F., Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" 2014, 16, 417-436.
 3. Fairclough N., Analyzing Discourse and Text: Textual Analysis for Social Research, Routledge, London 2003.
 4. Fairclough N., Critical discourse analysis, "Marges Linguistiques" 2005, 9, 76-94.
 5. Fairclough N., Jessop R., Sayer A., Critical realism and semiosis. In: J. Joseph, J. Roberts (eds.) Realism discourse and Deconstruction, Routledge, London 2004.
 6. Hildreth P.J., Kimble Ch., The duality of knowledge, "Information Research 2002", 8(1), paper no. 142, Available at: http://InformationR.net/ir/8-1/paper142.html, Accessed: 12.04.16.
 7. http://www.yorkshireairambulance.org.uk/info/volunteers, (1.4.2016).
 8. Inkpen A.C., Dinur A., Knowledge management processes and international joint ventures, "Organization Science" 1998, 9(4), 454-468.
 9. Langridge D., Phenomenological Psychology. Theory, Research and Method, Pearson, Prentice Hall 2007.
 10. Lave J., Wenger E., Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, 1991.
 11. Mu J., Peng G., Love E., Inter-firm networks, social capital, and knowledge flow, "Journal of Knowledge Management" 2008, No 12, 86-100.
 12. Pavlin S., Community of practice in a small research institute, "Journal of Knowledge Management" 2006, 10 (4), 136-144.
 13. Pearce J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gunbelkian Foundation, London 2003.
 14. Ribeiro R., Kimble Ch., Cairns P., Quantum phenomena in Communities of Practice, "International Journal of Information Management" 2010, 30, 21-27.
 15. Ruuska I., Vartiainen M., Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations, "International Journal of Project Management" 2005, 23, 374-379.
 16. Santos, F.M., A positive theory of social entrepreneurship, "Journal of Business Ethics" 2012, 111, 335-351.
 17. Teigland R., Wasko M., Knowledge transfer in MNCs: Examining how intrinsic motivations and knowledge sourcing impact individual centrality 314 Z. Zontek, Ch. Whitworth and performance, "Journal of International Management" 2009, 15, 15-31.
 18. Wenger E., McDermott R., Snyder W.M., Cultivating Communities of Practice, Harvard Business Press, Boston Massachusetts 2002.
 19. Windsperger J., Gorovaia N., Knowledge attributes and the choice of knowledge transfer mechanism in networks: the case of franchising, "Journal of Management & Governance" 2011, 15, 617-640.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.79
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu