BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Helena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój systemów informatycznych w kierunku inteligentnych systemów klasy ERP
Development Information Systems Towards Intelligent Enterprise Resource Planning
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 21-29, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Systemy ERP
Computer system, ERP system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, iż rozwój systemów informatycznych bazujących na systemach klasy ERP zmierza w kierunku inteligentnych systemów ERP (Intelligent Enterprise Resource Planning). Identyfikacja przyczyn tego faktu oraz rozwiązań informatycznych istotnych w tej architekturze jest zagadnieniem ważnym zwłaszcza w odniesieniu do średnich i dużych obiektów gospodarczych, gdzie mimo rozbudowanej infrastruktury informatycznej występują trudności z pozyskaniem potrzebnych informacji w danym czasie w celu podjęcia właściwych decyzji. (fragment tekstu)

Today's transactional information systems provide the enterprises with all the important information. But now the problem is to findi the most efficient way of using this information in order to optimize decision making. The main goal of this article is to analyse causes of development information systems towards intelligent enterprise resource planning (IERP). The first part briefly characterizes the conditions of development of system ERP. The next part describes new versions of ERP systems (named EERP, eERP, @ERP and IERP). The last part of this article contains the description of od causes of development information systems towards IERP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 2. Bendoly E., Theory and Support for Process Frameworks of Knowledge Discovery and Data Mining from ERP Systems, "Information & Management" 2003, vol. 40, no. 7, pp. 639-647.
 3. Burda J., Wymagania stawiane menedżerom przyszłości, [w:] Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 201-210.
 4. Davenport Т.Н., Harris J.G., De Long D.W., Jacobson A.L., Data to Knowledge to Results, Building an Analytic Capability, Working Paper. Accenture - Institute for Strategic Change 2001 (wersja internetowa, www. accenture.com/isc).
 5. Davenport Т.Н., Prusak L., Working Knowledge, Flow Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. Dudycz H., Business Intelligence jako kolejny etap rozwoju systemów informacyjno-decyzyjnych, [w:] Informatyka ekonomiczna 5. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 953, AE, Wrocław 2002, s. 45-54.
 7. Dudycz H., Pozyskiwanie wiedzy w systemie informacyjnym organizacji gospodarczej, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1044, AE, Wrocław 2004, s. 247-254.
 8. Dudycz H., Rozwiązania informatyczne strategii inteligentnego wspomagania biznesu, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005a, s. 234-240.
 9. Dudycz H., Strategia inteligentnego wspomagania biznesu w organizacji uczącej się, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1081, AE, Wrocław 2005b, s. 203-211.
 10. Dudycz H., Dyczkowski M., Kierunki rozwoju zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych a strategie informatyzacji przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 15-23.
 11. Dudycz H., Dyczkowski M., Tendencje rozwojowe gospodarczych systemów informacyjnych, [w:] Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Seria 18, Badania Systemowe t. 28, PAN Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2001, s. 92-104.
 12. Dyczkowski M., Identyfikacja i analiza wpływu kierunków ewolucji systemów klasy ERP na strategie informatyzacji obiektów gospodarczych, [w:] Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1027, AE, Wrocław 2004a, s. 57-67.
 13. Dyczkowski M., Kierunki rozwoju systemów klasy ERP a zmiany współczesnego środowiska zarządzania gospodarczego, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosal, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne t. I, Warszawa 2004b, s. 284-293.
 14. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wyd. III uzupełnione i zmienione, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 15. Penc J., Nowe oblicze organizacji, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 4, s. 8-13.
 16. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 17. Stańczyk-Hugiet E., Konkurencyjność organizacji opartych na wiedzy, [w:] Wybrane problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Przybyła, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 998, AE, Wrocław 2003, s. 127-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu