BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomski Sebastian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
System informacyjno-decyzyjny rządowej administracji skarbowej
Information-Decision System of Government Revenue Administration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 50-59, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Administracja skarbowa, System informacyjny
Treasure administration, Information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym stymulatorem systemu informacyjno-decyzyjnego administracji skarbowej jest otoczenie prawne. Sfera prawna reguluje i definiuje całą działalność administracji skarbowej. Określa normatywnie grupy podmiotów obowiązanych do składania informacji, zakres danych zawartych w tych informacjach, a także szczegółowe zasady, termin i tryb ich sporządzania i przekazywania oraz rodzaje dołączanych dokumentów. Ponadto wysoce zmienne otoczenie prawne powoduje konieczność opracowywania wielu wersji systemu POLTAX. W roku 1999 wdrożono 13 wydań systemu POLTAX, w których łącznie wprowadzono 298 zmian, odpowiednio: w 2000 r. - 19 wydań, w których dokonano 979 zmian, w 2001 r. - 22 wydania, w których dokonano 2077 zmian. Dlatego też system podatkowy oraz system informacyjno-decyzyjny RAS winny być względem siebie systemami komplementarnymi. Zmieniając istotnie funkcjonowanie systemu podatkowego, trzeba mieć na względzie, jakimi zasobami dysponuje RAS. Otoczenie prawne uzmysławia to, iż nieodzownym warunkiem prawidłowego funkcjonowania SI RAS staje się konieczność dokonywania analiz systemowych, bilansowania możliwości systemu informacyjno-decyzyjnego RAS względem systemu podatkowego i vice versa oraz implementacji odpowiedniej technologii informacyjnej. (fragment tekstu)

The article tries to identify information and decision systems of government revenue administration. The article characterizes the structure of revenue administration in Poland. It describes grades of management in revenue administration at macro and micro scale. The classification basic of decisions types has been made. The author emphasized that the implementation of appropriate information and communication technology is essential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Difin, Warszawa 2004.
 2. Flakiewicz W., Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1987.
 3. Knosala E., Zacharko L., Matan A., Elementy nauki administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 4. Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa-Poznań 1979.
 5. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, PWN, Warszawa 2000.
 6. NIK - Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wprowadzania i funkcjonowania systemów informatycznych w jednostkach resortu finansów, 2003.
 7. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 8. Pawłowska A. (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 1999.
 9. Ronkowski R., Informatyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie, IWZZ, Warszawa 1985.
 10. Rutkowski I.P., Marketingowe systemy informacyjne w handlu, AE, Poznań 2004.
 11. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierownie, PWE, Warszawa 1992.
 12. Thompson J.D., Organizations in Action, McGraw Hill, New York 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu