BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ewolucja informacyjnych systemów wczesnego ostrzegania
The Evolution of Information Early Warning Systems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 60-67, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
System wczesnego ostrzegania
Early warning system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ewolucji systemów wczesnego ostrzegania (SWO), które są szczególnie widoczne w sferach zmian jakościowych w informacji dostarczanej kierownictwu. Nastąpiło rozszerzenie zakresu wykorzystania tych systemów z poziomu operacyjnego do poziomów taktycznego i strategicznego. Zmianom ulegają także narzędzia przetwarzania, analizy i prezentacji informacji w systemie. Rozważono kierunki rozwoju SWO jako aplikacji e-biznesowych i wskazano rozwiązania pozwalające na tworzenie systemów e-SWO. (fragment tekstu)

The article presents the aspects of evolution of early warning systems (EWS), which a particularly visible in the spheres of quality changes in input information supplied to the management. The scope of utilization of these systems from the operational level to the tactical and strategic levels has occurred. Also, the tools of information processing, analysis and presentation in the system are undergoing changes. The directions of development of EWS as e-business applications have been considered and solutions enabling the creation of e-EWS systems have been shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Borkowska A., Inteligentni agenci w handlu elektronicznym, "e-Mentor", dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, 2004 nr 5(7).
 3. Gatnar E., Data mining: metody i zastosowania, Taksonomia, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, z. 4, AE, Wrocław 1997.
 4. Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989 nr 5.
 5. Jelonek D., Rola systemu monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa w zdobywaniu konkurencyjnej przewagi, [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Część I: Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych, red. A. Limański, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2001.
 6. Jelonek D., Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstw Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 7. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie w Katowicach, Katowice 1998.
 8. Lula P., Metody typu Data Mining i możliwości ich zastosowań w ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 604, Kraków 2002.
 9. Olszak C.M., Ziemba E., Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Organizacje Kierowanie" 2003 nr 1(11).
 10. Penc J., Skuteczne podejmowanie decyzji, "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 1(75).
 11. Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu