BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badora Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Fayyadh Saad Obaid (University of Bagdad, doktorant)
Tytuł
"Silent Hunger" in the Context of Some Chemical Products of Industry
"Cichy głód" w kontekście stosowania niektórych produktów przemysłu chemicznego
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 19-31, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Głód, Przemysł chemiczny
Food health safety, Safe food, Food quality, Starvation, Chemical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnym czasie coraz więcej osób zapada na choroby cywilizacyjne cierpi na nietolerancje pokarmowe i żyjąc w ciągłym biegu i stresie zaniedbuje racjonalne odżywianie, przez co nie dostarcza organizmowi wszystkich potrzebnych składników pokarmowych. Głównym źródłem żywności na całym świecie są rośliny, a dokładniej, zboża. Zajmują one największą powierzchnię upraw. Dlatego celem niniejszej pracy było pokazanie, że nawozy mineralne i dodatki do żywności mogą mieć pozytywny wpływ na jakość surowców roślinnych. Chemiczne produkty jakimi są nawozy i dodatki do żywności, zastosowane w odpowiedniej dawce, w odpowiedniej sytuacji i w odpowiednim czasie, mogą przyczynić się do polepszenia jakości żywności. Ziegler31 preferuje używać terminu "niewidzialny głód" zamiast "silent hunger", zwłaszcza, że jest on trudny do wykrycia, nawet przez osobę o kwalifikacjach medycznych. Ludzie cierpiący na ten rodzaj głodu mogą wyglądać normalnie, jeśli chodzi o wagę i posturę ciała, ale skutki tego zjawiska to poważne choroby XXI wieku. Nowoczesne procesy gospodarowania i produkcji żywności sprzyjają funkcjonalnej konsumpcji, jednak to nie było by możliwe bez racjonalnego używania nawozów, środków ochrony roślin i dodatków oraz konserwantów. Kompromis pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a ekologia wymaga technologii, aby ułatwiać życie i poprawiać bezpieczeństwo żywności oraz środowiska. Żywność bowiem, zarówno roślinna, jak i zwierzęca ma służyć poprawie zdrowia i dobrobytu człowieka. (abstrakt oryginalny)

Currently more and more people are suffering from lifestyle diseases and various nutritional intolerances. Living in a constant haste and stress often causes them to pay little attention to rational nutrition, which results in shortages of necessary nutrients. Plants and, more specifically, cereals are the main source of food in the world. The purpose of this paper is to demonstrate that mineral fertilisers and food additives are necessary and have a positive impact on the quality of selected crops used as the basic raw material in the production of consumer goods. Chemical industry products such as mineral fertilisers and food additives, when used in the appropriate doses, in the correct situations and in the right time, constitute a prerequisite for correct agricultural production as they shape the appropriate standard of cereal raw materials, despite rather sparse and constantly exploited agricultural sites. Using the term "silent hunger". Ziegler3 prefers to call it "invisible hunger", as it is not easy to detect at first sight by a lay person and a medical professional alike. The effects of qualitative malnutrition are not easily noticeable. People affected by it may have a normal body weight and still suffer from the effects of qualitative malnutrition, which can lead to serious health issues. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Action contre la Faim. En finir avec la malnutrition, une question de priorite, Paryż 2008.
 2. Almas R.A., McBride B.M., Singh R.B., Solubility and liability of cadmium and zinc in twos treated with organic matter, Soil Science, 2000, 165, 205-259.
 3. Babuchowski A., Żywność i zdrowie. Bezp. Hig. Żyw. 2005, nr 10, 20-22.
 4. Badora A., Bioaccumulation of Al, Mn, Zn and Cd in Pea Plants (Pisum sativum L.) Against a Background of Unconventional Binding Agents. Polish Journal of Environmental Studies, 2002, vol. 11, no. 2, 109-116.
 5. Badora A., Chemistry of organic compounds in soil and their significance for the environment, Przem. Chem., 2011, 90, 19-36.
 6. Badora A., Kołodyńska D., Hubicki Z., Kozłowska-Strawska J., New chemical substances in natural environment and mobility of some metals. Przem. Chem., 2013, 92, 6, 72-79.
 7. Badora A., Kozłowska-Strawska J., Domańska J., Filipek T., Cereals - healthor Disease. Problems of Sustainable Development, 2014, vol. 9, no. 2, 87-98.
 8. Bashan Y., Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture, Biotechnol. Adv., 1998, 16, 729-770.
 9. Biesalski H.K., Micronutriments, wound healing and prevention of pressure ulcers, Nutrition, 2010.
 10. Comin J.J., Barloy J., Bourrie G., Trolard F., Differential effects of monomeric and polymeric aluminium on root growth and on the biomass production of root and shoot of corn in solution culture, Europ. J. Agronomy, 1999, 11, 115-122.
 11. Coultate T.P., Food. The chemistry of the Components, RSC Publis ing, UK, 2002, pp. 432.
 12. Chen A.H., Liu S.Ch., Chen Ch.Y., Chen Ch.Y., Comaprative adsor-tion of Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ion in aqueous solution on the crosslinked chitosan with epichlorohydrin, J. Hazard. Mater., 2008, 154, 184-191.
 13. Dietrych-Szóstak D., Podolska G., Wpływ nawożenia azotem na plon oraz zawartość białka i flawonoidów w orzeszkach gryki. Fragm. Agronom., maj 1, 2008, 101-109.
 14. Delpeuch F., Maire B. [w:] Alimentation, environment et sante. Pour un droit al.`alimentation, pod red. A. Blue, F. Piet, Editions Ellipses, Paryż.
 15. Departament Rolnictwa USA, 2010, Raport Wydziału Analiz Gospodarczych.
 16. Dyrektywa 94/35/WE.
 17. Dyrektywa 94/36/WE.
 18. Dyrektywa 95/2/WE.
 19. Evangelou P.V., Marsi M., Vandiviere M.M., Stability of Ca2+-, Cd2+, Cu2+ [ilite humic] complexes and pH influence, Plant Soil, 1999, 213, 63-74.
 20. FAO, Rapport sur L!insecurite alimentaire dans le monde, Rzym 2010.
 21. FAO, Report on Food insecurity in the world, Rzym 2011.
 22. Golia E.E., Dimirkou A.I., Mitsios K., Influence of some soil paraters on heavy metals accumulation by vegetables grown in agricultural soils of dif ferent soil orders. Bull Environ Contam Toxicol, 2008, 81, 80-84.
 23. Haen H., Das Menschenrecht auf Nahrung, Konferencja z dnia 28 stycznia 2011, Einbeck Northeim, 2011.
 24. Hasim M.A., Mukhopahyyay S., Sahu J.N., Sengupta B., Remediationtechnologies for heavy metal contaminated ground water, J. Environ. Managem., 2011, 92, 2355--2388.
 25. Klockiewicz-Kamińska E., Metoda oceny wartości browarnej i klasyfikacja jakościowa odmian jęczmienia, Wydawn. COBORU, 2000, z. 80, 1-9.
 26. Kawka A., Przetwory zbożowe - aspekty wzbogacania wartości odżywczej. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2009, nr 10, s. 2-7.
 27. Kot A., Zaręba S., Produkty zbożowe źródłem żelaza i manganu, Roczn. PZH, 2005, 56, nr 1, 91-96.
 28. Kristof N.D., Badanie New York Times, 24 listopada 2010.
 29. Laurie H.S., Tancock P.N., McGrath P.S., Sandres R.J., Influence of EDTA Complexation on Plant Uptake of Manganese(II). Plant Sci., 1995, 109, 231-235.
 30. McBride B.M., Environmental chemistry of soil. New York-Oxford, Oxford University Press, 1994, 490, s. 406.
 31. Naidu R., Harter D.R., Effect of different organic ligands on cadmium sorption by and extractability from soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 1998, 62, 644-650.
 32. Norvell A.W., Inorganic Reaction of Manganese in Soils, [in:] Graham R.D., Hannam R.J., Uren E.C. (eds.), Manganese in Soils and Plants, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1988, 37-58.
 33. Noworolnik K., Plonowanie wybranych zbóż jarych w zależności od pH gleby, Bibiotheca Fragm. Agronom., 2006, t. 10, 59-67.
 34. ONZ, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 1966.
 35. Pecio A., Kubsik K., Zróżnicowanie plonu i zawartości białka jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego, Pam. Puławski, 2006, z. 142, s. 348-362.
 36. Podolska G., Krasowicz S., Sułek A., Ocena ekonomiczna i jakościowa uprawy pszenicy ozimej przy różnym poziomie nawożenia azotem, Pam. Puł. 2005, 139, 175-188.
 37. Przybulewska K., Stolarska A., Wpływ stężenia metali (Hg, Pb, Cu) w glebie na wzrost i rozwój siewek jęczmienia, J. Elementom., 2004, nr 9 (3), s. 469-475.
 38. Rozbicki J., Kształtowanie wielkości i jakości plonu zbóż, [w:] Rozbicki J. (red.): Produkcja i Rynek Zbóż., Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2002, 141-159.
 39. Roczniki Statystyczne GUS, 2010.
 40. Rozporządzenia Komisji (WE), nr 466/2001.
 41. Rozporządzenia Komisji (WE), nr 856/2005.
 42. Rozporządzenia Komisji (EG), nr 1881/2006.
 43. Rozporządzenia Komisji, nr 1126/2007.
 44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z dnia 3 października 2008 r., Nr 177, poz. 1094).
 45. Shuman M.L., Effect of organic waste amendments on zinc adsorption by two soils, Soil Sci., 1999, 164, 197-205.
 46. Sobiech E., Smoczyńska K., Markiewicz K., Badanie zawartości ni zbędnych składników mineralnych i metali szkodliwych w ziarnie, mące i otrębach pszenicy różnych odmian, Bromat. Chem. Toksykol., 2003, 36, 23-28.
 47. Stanko S., Interwencja na rynku zbóż, Wieś Jutra, 2005, 4, 4-6.
 48. Sumathi K.M.S., Mahimairaja S., Naidu R., Use of low - cost biological wastes and vermiculite from removal of chromium from tannery effluent, Bioresource Technol., 2005, 96, 309-316.
 49. Toma M., Hiradate S., Saigusa M., Chemical species of Al in a gypsum treated Kitakami Andosol, Soil Sci. Plant Nutr., 1999, 45, 279-285.
 50. Traczyk T., Potencjalne działanie alergizujące wybranych substancji dodatkowych występujących w żywności i pożywieniu. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2002, t. XXIX, nr 3, s. 196-201.
 51. Tyburcy A., Znaczenie zbóż w żywieniu człowieka. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2007, 9-10.
 52. Ziegler J., Geopolityka głodu, Inst. Wyd. Książka i Prasa, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.58
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu