BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Logistic Aspects of the NATO Comprehensive Approach to the Conduct of Operations : Orchestrating the Engagement of Military Logistics Resources and Capabilities in Stability and Humanitarian Operations
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 2, s. 15-26, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Wojsko, Zarządzanie w kryzysie, Pomoc humanitarna, Logistyka wojskowa
Logistics, Army, Crisis management, Humanitarian aid, Military logistics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Research purpose: The aim of the paper is to analyse the logistic aspects of the military comprehensive approach to the conduct of operations. First of all, the assumptions of the NATO comprehensive approach are studied. Secondly, the role of military logistics in the comprehensive approach is discussed. Thirdly, the requirements of effective management and coordination between military logistics and civilian organisations during stability operations are identified.

Methodology/approach: The research methods include the analysis of literature and official military publications such as: doctrines, handbooks and NATO summits declarations. The study encompasses military publications issued by NATO, the United States and the United Kingdom.

Findings: The idea of the comprehensive approach is to combine and coordinate the efforts of military and civilian organisations within the area of the crisis management operation for the success of this operation. There are three possible roles played by military logistics within the frame of the comprehensive approach: (1) military resources and capabilities may be applied to support civilians during stability operations, (2) through contracting military logistics may contribute to the restoration of the local economy, (3) sharing their knowledge, lessons and best practices military logisticians enable international and non-governmental organisations to improve the efficiency and effectiveness of their logistics operations. Comprehensive approach operations should be led by civilians but due to the engagement of the resources and capabilities of military logistics close cooperation and coordination as well as coordinating mechanisms between military logistics and civilian partners are required to be established.

Limitations/implications: Official military publications such as: doctrines, handbooks and NATO summits declarations are the manifestations of lessons from operations identified and learned by the military. Nevertheless, the lack of the empirical data collected directly from comprehensive approach operations should be considered as an limitation of the study to be improved in further research.

Originality/value: So far, not enough research attention has been given to the issue of the military logistics engagement in the comprehensive approach. Therefore, through exploration of the role of military logistics within the context of the comprehensive approach to operation and the study of its relationships with humanitarian logistics the paper contributes to filling the knowledge gap. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik, P. (2010), Logistyka: Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Coning, de C., Friis, K. (2008), "Introduction: How to Conceptualise 'Comprehensive Approach'", in: Friis, K., Jarmyr, P. (Eds.), Comprehensive Approach: Challenges and Opportunities in Complex Crisis Management, Norsk Utenrikspolitik Institutt, Oslo, pp. 2-9.
 3. Drent, M. (2011), "The EU's Comprehensive Approach to Security: A Culture of Coordination", Studia Diplomatica, Vol. LXIV No. 2, pp. 3-18.
 4. Hallet, M., Thorngren, O. (2011), "Attempting a Comprehensive Approach Definition and its Implications for Reconceptualizing Capability Development", in: Neal, D. J., Wells, I. L. (Eds.), Capability Development in Support of Comprehensive Approaches, National Defense University, Washington, pp. 35-50.
 5. Jałowiec, T. (2009), "Firmy zewnętrzne w zabezpieczeniu logistycznym armii amerykańskiej", Kwartalnik Bellona, No. 2, pp. 179-183.
 6. Jałowiec, T. (2010), "Firmy w brytyjskich Siłach Zbrojnych", Przegląd Logistyczny, No. 1, pp. 62-65.
 7. Jałowiec, T. (2013), Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej: Analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 8. Jałowiec, T., Lis, A. (2014), "Integrating Civilian Logistics into the Military Logistic System", in: Jałowiec, T., Nyszk, W., Smyk, S. (Eds.), Integration in Military Logistics, National Defence University, Warsaw, pp. 18-30.
 9. Klecha, R., Lis, A. (2012), "Wykorzystanie outsourcingu w siłach zbrojnych: Wybrane problemy teoretyczne i wyzwania praktycznej implementacji systemu kontraktowania usług zewnętrznych", Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, No. 1(86), pp. 157-185.
 10. Kurasiński, Z. (2007), "Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach prowadzonych poza obszarem kraju, Logistyka i Transport, No. 1, pp. 43-62.
 11. Lis, A. (2009), "Perspektywy i uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług dla sił zbrojnych w Polsce", in: Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz, pp. 255-264.
 12. Lis, A. (2011), "Military Outsourcing in Poland: Lessons Learned and Prospects for Further Development", in: Nalepka, A., Ujwary-Gil, A. (Eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz, pp. 124-149.
 13. Lis, A. (2014), "Wymiar organizacyjny integracji w logistyce wojskowej", in: Nyszk, W., Smyk, S. (Eds.), Integracja w logistyce wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, pp. 11-25.
 14. Maj, J. (2013), "Logistyka wojskowa i logistyka cywilna - ich miejsce i rola we współczesnych operacjach militarnych", Systemy Logistyczne Wojsk, No. 39, pp. 153-170.
 15. Moore, D. M., Antill, P. D. (2011), "The Comprehensive Approach to Humanitarian Logistics: An Opportunity to Enhance Professional Performance?", in: Neal, D. J., Wells I. L., Capability Development in Support of Comprehensive Approaches, National Defense University, Washington, pp. 245-262.
 16. Smyk, S. (2007), Rola zewnętrznych oferentów usług logistycznych (outsourcingu) w logistyce wojskowej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 17. Smyk, S. (2011), Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 18. Smyk, S. (2014), "Logistics Outsourcing as a Tool of Military Logistics Processes Integration", in: Jałowiec, T., Nyszk, W., Smyk, S. (Eds.), Integration in Military Logistics, National Defence University, Warsaw, pp. 65-76.
 19. Wendling, C. (2010), The Comprehensive Approach to Civil-Military Crisis Management: A Critical Analysis and Perspective, Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire, Paris.
 20. ADP 3 - 28 (2012), Defense Support of Civil Authorities, Headquarters Department of the Army, Washington, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/ pdf/adp3_28.pdf (accessed 4 August 2015).
 21. ADP 4 - 0 (2012), Sustainment, Headquarters Department of the Army, Washington, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/adp4_0.pdf (accessed 4 August 2015).
 22. ADRP 3 - 28 (2013), Defense Support of Civil Authorities, Headquarters Department of the Army, Washington, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/ pdf/adrp3_28.pdf (accessed 4 August 2015).
 23. ADRP 4 - 0 (2012), Sustainment, Headquarters Department of the Army, Washington, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/adrp4_0.pdf (accessed 4 August 2015).
 24. AJP-01(D) (2010), Allied Joint Doctrine, NATO Standardization Agency, Brussels, available at: http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-01(d).pdf (accessed 2 August 2015).
 25. AJP-3(B) (2011), Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, NATO Standardization Agency, Brussels, available at: http://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-3(b).pdf (accessed 2 August 2015).
 26. AJP-4.9 (2013), Allied Joint Doctrine Publication for Modes of Multinational Logistic Support. Edition A, Version 1, NATO Standardization Agency, Brussels, available at: http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/ajp-4.9%20eda%20v1%20e.pdf (accessed 26 April 2014).
 27. JDP 0 - 01 (2014), UK Defence Doctrine, The Development, Concepts and Doctrine Centre, Swindon, available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389755/20141208-JDP_0_01_Ed_5_UK_Defence_Doctrine.pdf (accessed 4 August 2015).
 28. JDP 4 - 00 (2015), Logistics for Joint Operations, The Development, Concepts and Doctrine Centre, Swindon, available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/447953/20150721-DCDC_JDP_4_00_Ed_4_Logistics. pdf (accessed 4 August 2015).
 29. JP 3 - 28 (2013), Defense Support of Civil Authorities, U.S. Joint Staff, available at: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_28.pdf (accessed 4 August 2015).
 30. JP 4 - 0 (2013), Joint Logistics, U.S. Joint Staff, available at: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp4_0.pdf (accessed 3 August 2015).
 31. NATO Logistics Handbook (2012), NATO Headquarters, Brussels, available at: http://www.nato.int/docu/logi-en/logistics_hndbk_2012-en.pdf (accessed 22 May 2016).
 32. A 'Comprehensive Approach' to Crises (2014), available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm (accessed 3 August 2015).
 33. Bucharest Summit Declaration (2008), available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (accessed 23 November 2014).
 34. Chicago Summit Declaration (2012), available at: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm (accessed 23 November 2014).
 35. Lisbon Summit Declaration (2010), available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm (accessed 23 November 2014).
 36. MNE-5 (2009), A Guide to Multinational Logistics within the Comprehensive Approach, USJFCOM J9, Suffolk, available at: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a588920.pdf (accessed 16 August 2015).
 37. Wales Summit Declaration (2014), available at: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (accessed 23 November 2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu