BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy Piotr (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce
Financing Renewable Energy Sources Investment in Poland
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 71-83, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Energia, Odnawialne źródła energii, Finansowanie inwestycji, Project finance
Energy, Renewable energy sources, Investment financing, Project finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w finansowaniu inwestycji z zakresu energetyki wykorzystywana jest struktura project finance. Ten sposób finansowania inwestycji jest często wykorzystywany na świecie. Zahamowanie tendencji wzrostowej w ostatnich okresach spowodowane było światowym kryzysem finansowym oraz niestabilnością finansową w krajach strefy euro. W związku z koniecznością rozwoju infrastruktury energetycznej związanej ze źródłami odnawialnymi można się spodziewać znacznego wzmocnienia w stosowaniu techniki project finance. Szczególny progres może zostać uwidoczniony w konstrukcji partnerstwa publiczno-prawnego (PPP), gdzie inwestycje publiczne realizowane są przez przedsiębiorstwa prywatne. Firmy, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu PPP, prawie zawsze wykorzystują finansowanie przedsięwzięcia typu project finance, ponieważ jest to korzystny sposób na wydzielenie ryzyka związanego z inwestycją z bilansu spółki. (abstrakt oryginalny)

In Poland, as in other European Union countries, the project finance structure is used to finance investments in the field of energy. This method investment financing is often used in the world. The upward trend inhibition in recent periods has been due to the global financial crisis and financial instability in the euro zone. On account of the necessity to develop the energy infrastructure associated with renewable sources, the considerable strengthening in the use of project finance techniques can be expected. The particular progression may be observed in the case of public-private partnership (ppp), where public investments are carried out by private companies. Companies, in case of investment realization in the field of ppp, almost always use project finance, because it is a beneficial way to separate the risks associated with an investment from the balance sheet of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16 PL, 5.6.2009.
 2. eip-cz-pl.eu
 3. eko-przeglad.eu
 4. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Warszawa marzec 2000.
 5. ekotaniej.pl
 6. elektrownie-tanio.net
 7. elektrowniewodne.freehost.pl
 8. energieodnawialne.pl
 9. euractiv.pl
 10. Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski, Cambridge Programem for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Resorach (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, Budapeszt 2013.
 11. fotowoltaika.com.pl
 12. funduszeeuropejskie.gov.pl
 13. gepsa.pl
 14. gios.gov.pl
 15. Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki, Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku, Warszawa 1014.
 16. ieo.pl
 17. ioze.pl
 18. Kalotka J. [ red.], Odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.
 19. Lewandowski W.M. Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwo Naukowowo - Techniczne, Warszawa 2001.
 20. nfosigw.gov.plwww.nik.gov.pl
 21. Niecikowski K., Kistowski M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 2008.
 22. pois.gov.pl
 23. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 24. Popczyk J. [red.] Energetyka alternatywna, zagadnienia wybrane, DWSPiT Polkowice 2013.
 25. Raport "Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r." Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 26. Raportu Ekologicznego 2015 BOŚ BANK.
 27. Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie OZE.
 28. TPA Horwath, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, "Raport Energetyka wiatrowa w Polsce", listopad 2013.
 29. uniaeuropejska.org
 30. Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Koć S., Energetyka wiatrowa - stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012.
 31. zielonaenergia.eco.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu