BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke-Lopes Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym
Conflicts in the Strategic Business Network Operating in the Foreign Market
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, Relacje organizacyjne, Struktury sieciowe, Internacjonalizacja
Conflicts in organisation, Organizational relationships, Network structure, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konflikty stanowią nieodłączny element współpracy przedsiębiorstw na rynku business-to-business. Działalność na rynkach międzynarodowych wymaga podjęcia działań służących rozwiązaniu konfliktu, tak, aby jego skutki nie miały negatywnego wpływu na relacje i dalszą współpracę. W artykule przyjęto perspektywę lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym do analizy konfliktów i ich wpływu na relacje występujące w danym powiązaniu sieciowym. Konflikty, które rozwijają się pomiędzy dwoma podmiotami współpracującymi w strategicznej sieci biznesowej oddziałują także na inne, kooperujące z nimi podmioty, a tym samym wpływają na dane powiązanie sieciowe. Dlatego istotne jest podjęcie przez lidera strategicznej sieci biznesowej działań, które umożliwią osiąganie pozytywnych efektów wynikających z wystąpienia sytuacji kryzysowej. W artykule przedstawiono podstawowe źródła konfliktu eksponowane w literaturze przedmiotu oraz propozycję działań jakie może podjąć lider strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym w celu uzyskania pozytywnych efektów konfliktów. Wskazano także na elementy, które przyczyniają się do zmniejszenia występowania konfliktów oraz umacniania relacji biznesowych w strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym. (abstrakt oryginalny)

Conflicts are an integral part of every business-to-business co-operation. Enterprise's activities in the international markets require from the company to take measures to resolve the conflict so as to prevent the negative impact on relationships and further cooperation. This article adopts the strategic network approach to analyze the conflicts and their impact on relationships in a network operating in a foreign market. Conflicts that occur between the two parties involved in a strategic business network also affect other cooperating entities and thereby influence the whole relationship. It is therefore important for the strategic business leader to take action to achieve the positive effects of a conflict situation. The article presents the main sources of conflict present in the literature and the actions that can be taken by the leader of the strategic business network in the foreign market in order to obtain positive effects of conflicts. It also highlights the elements that contribute to reducing the negative impact of conflicts and strengthen relationships in the strategic business network in the foreign market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alajoutsijarvi K., Möller K., Tähtinen J., Beautiful exit : how to leave your business partner, "European Journal of Marketing", 1998, Vol. 34(11/12).
 2. Bradford K.D., Stringfellow A, B.A. Weitz, Managing conflict to improve the effectiveness of retail networks, "Journal of Retailing", 2004, Vol. 80.
 3. Celuch K., Bantham J.H., Kasouf C., The role of trust in buyer-seller conflict management, "Journal of Business Research", 2011, Vol. 64(10).
 4. Doz Y.L., Hamel G., Alliance advantage: the art of creating value through partnering, Boston Harvard Business School Press, 1998.
 5. Duarte M., Davies G., Testing the conflict-performance assumption in business-tobusiness relationships, "Industrial Marketing Management", 2003; Vol. 32(2).
 6. Ebers M., The formation of inter-organizational networks, Oxford University Press 2002.
 7. Emiliani M.L., The inevitability of conflict between buyers and sellers, "Supply Chain Management: An International Journal", 2003, Vol. 8(2).
 8. Finch J., Zhang S., Geiger S., Managing in conflict: How actors distribute conflict in an industrial network, "Industrial Marketing Management", 2013, Vol. 42(7).
 9. Ford D., LGadde.-E., Håkansson H., Snehota I., Managing Business Relationships, Wiley 2003.
 10. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategic Networks, "Strategic Management Journal", 2000 Vol. 21.
 11. Habib G.M., Measures of Manifest Conflict in International Joint Ventures, "Academy of Management Journal", 1987, Vol. 30(4).
 12. Håkansson H., Snehota I., Analysis Business Relationships, w: red. D. Ford, Understanding Business Marketing and Purchasing, Third Edition, Thomson Learning 2002.
 13. Håkansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, London: Routledge 1995.
 14. Hauke-Lopes A., Kluczowe wyzwania dla lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na zagranicznym rynku usług, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2014, 1 (262).
 15. Hauke-Lopes A., Elementy architektury powiązania warunkujące skuteczny transfer wiedzy-ujęcie koncepcyjne, "Organizacja i Kierowanie", 2017 nr 2 (176).
 16. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach, red. H. Håkansson, John Wiley, Chichester 1982.
 17. Jarillo, J.C,. On strategic networks, "Strategic Management Journal", 1998, Vol. 9 (1).
 18. Jarillo J.C., Strategic networks- creating the bordless organization, Butterworth-Heinemann 1995.
 19. Johanson J., Mattsson L.-G., Interorganisational Relations in Industrial System: a Network Approach Compared with a Transaction Cost Approach, Working Paper, University of Uppsala, Szwecja 1987.
 20. Lau R.S., Cobb A.T., Understanding the connections between relationship conflict and performance: The intervening roles of trust and exchange, "Journal of Organizational Behavior", 2010, Vol.31(6).
 21. Lumineau F., Eckerd S., Handley S., Inter-organizational conflicts, "Journal of Strategic Contracting and Negotiation", 2015, Vol. 1(1).
 22. Möller K., Rajala A., Svahn S., Strategic business nets-their type and management, "Journal of Business Research", 2005, Vol. 58 (9).
 23. Plank R.E., Newell S.J., The effect of social conflict on relationship loyalty in business markets, "Industrial Marketing Management", 2007, Vol. 36(1).
 24. Powell W., Kogut K., Smith-Doerr L., Interorganizational innovation, "Administrative Science Quarterly", 1996, Vol. 41.
 25. Salejko-Szyszczak I., Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza, "Ekonomia i Prawo", 2012, nr 4.
 26. Tahtinen J., Vaaland T.I., Business relationships facing the end: why restore them?, "The Journal of Business and Industrial Marketing", 2006, Vol. 21(1).
 27. Tellefsen Th., Commitment in business-to-business relationships, "Industrial Marketing Management", 2002, Vol.31 (8).
 28. Vaaland T., Conflict in Business Relations, 17th IMP Conference Oslo, Oslo, 2001.
 29. Vaaland T.I., Håkansson H., Exploring interorganizational conflict in complex projects, "Industrial Marketing Management", 2003, Vol. 32(2).
 30. Vaaland T.I., Haugland S.A., Purchase S., Why Do Business Partners Divorce? The Role of Cultural Distance in Inter-Firm Conflict Behavior, "Journal of Business to Business Marketing", 2004, Vol. 11(4).
 31. Walter A., Müller Th., Helfert G., Ritter Th., Functions of industrial supplier relationships and their impact on relationship quality, "Industrial Marketing Management", 2003, Vol.32 (2).
 32. Welch C., Wilkinson I., Network perspectives on interfirm conflict: Reassessing a critical case in international business, "Journal of Business Research", 2005, Vol. 58(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu