BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Korzyści zastosowania Internetu Rzeczy w sektorze handlu detalicznego
Benefits of use of the Internet of Things (IoT) in Retail Sector
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 183-189, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Internet rzeczy, Handel detaliczny
Internet, Internet of Things (IoT), Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Internet Rzeczy (Internet of Things) jest kolejnym etapem rewolucji informatycznej, który wywiera niekwestionowany wpływ na transformację rynku, niemalże w każdym jego obszarze. Dane pozyskiwane z "urządzeń" stają się zupełnie nowym sposobem na tworzenie innowacji, której poszukują przedsiębiorstwa w celu stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej i wyprzedzenia oczekiwań swoich klientów. Celem artykułu jest wskazanie potencjału drzemiącego w idei Internetu Rzeczy, poprzez przedstawienie korzyści, jakie płyną z wykorzystania inteligentnych rozwiązań dla przedsiębiorstw adoptującymi nowe rozwiązania. W artykule przedstawiono ideę oraz potencjał rozwoju rynku IoT. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania danych pochodzących z IoT w działalności biznesowej. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące z inteligentnych rozwiązań zastosowanych w sektorze handlu detalicznego, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla samych konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The Internet of Things is the next step in the information revolution that exerts an unquestionable impact on the transformation of the market in almost all its areas. Data obtained from devices are becoming a completely new way to stimulate innovation that is sought by companies in order to create a sustainable competitive advantage and to exceed their customers' expectations. The aim of the article is to show the potential of the Internet of Things by presenting the benefits brought about by the use of intelligent solutions by businesses adopting this new technology. The article looks at the idea and development potential of the IoT market. Additionally, the article presents the opportunities to use data collected from the IoT in business. Particular attention is paid to the benefits stemming from intelligent solutions being adopted by the retail sector, both for companies and for consumers themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton, K. (2009). That 'Internet of Things' Thing, RFID Journal, http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 (10.02.2017).
 2. Balaji, M.S. i Roy, S.K. (2017). Value co-creation with Internet of things technology in the retail industry. Journal of Marketing Management, 33, http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.2016.1217914 (11.02.2017).
 3. Best Computer Science Degrees (2015). Understanding the Internet of Things: Towards a Smart Planet, http://www.bestcomputersciencedegrees.com/internet-of-things/ (10.02.2017).
 4. Brynjolfsson, E., Hu, Y.J. i Rahman, M.S. (2013). Competing in the age of omnichannel retailing. MIT Sloan Management Review, 54 (4), 23-29.
 5. Choroś, P. (2015a). Internet Rzeczy: zastosowania w biznesie. Harvard Business Review - dodatek promocyjny, 3 (145), 1-4.
 6. Choroś, P. (2015b). Wykorzystanie analityki biznesowej w Internecie Rzeczy, Raport: Internet Rzeczy w Polsce, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
 7. Evans, D. (2011). The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco IBSG, http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
 8. Gartner (2015). Gartner says the Internet of things installed base will grow to 26 billion units by 2010. Retrieved January 02, 2015, from http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073
 9. Gregory, J. (2015). The Internet of Things: Revolutionizing the Retail Industry, AccentureStrategy https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf (10.02.2017).
 10. Grodner, M. (2015). IoT - Korzyści i wyzwania, IAB Polska Raport: Internet Rzeczy w Polsce, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (10.02.2017).
 11. Höjer, M. i Wangel, J. (2015). Smart sustainable cities: Definition and challenges. W: L.M. Hilty, B. Aebischer (red.), ICT for sustainability, advances in intelligent systems and computing (s. 333-349). New York: Springer: Innovations.
 12. Iansiti, M. i Lakhani, K.R. (2014). Digital ubiquity: How connections, sensors, and data are revolutionizing business (digest summary). Harvard Business Review, 92 (11), 91-99.
 13. Kokot, W. i Kolenda, P. (2015). Czym jest Internet rzeczy, IAB Polska Raport: Internet Rzeczy w Polsce, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (10.02.2017).
 14. Manyika, J. i Chui, M. (2015). By 2025, Internet of things applications could have $11 trillion impact. Retrieved January 03, http://www.mckinsey.com/insights/mgi/in_the_news/by_2025_Internet_of_things_applications_could_have_11_trillion_impact (10.02.2017).
 15. Miller, M. (2016). Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, http://ebookpoint.pl/eksiazki/internet-rzeczy-michael-miller,e_056x.htm#epubcfi(/6/10[section-0004_xhtml]!4/110/2/1:438) (10.02.2017).
 16. Pantano, E. i Timmermans, H. (2014). What is smart for retailing? Procedia Environmental Sciences, 22, 101-107.
 17. Porter, M.E. i Heppelmann, J.E. (2015). Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję. Harvard Business Review Polska, 3 (145), 36-62.
 18. SAS (2015). Special Research Raport: The Internet of Things: Finding the Path to Value https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/research2/iw-iot-finding-path-to-value-108081.pdf (10.02.2017).
 19. Want, R., Schilit, B.N. i Jenson, S. (2015). Enabling the Internet of things. Computer, 48 (1), 28-35.
 20. Weinberg, B.D., Milne, G.R., Andonova, Y.G. i Hajjat, F.M. (2015). Internet of things: Convenience vs. privacy and secrecy. Business Horizons, 58 (6), 615-624.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu