BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Mirosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wyniki badania kluczowych czynników sukcesu przedsięwzięć informatycznych
Key Success Factors in it-Projects - Results of a Survey
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 125-139, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Wyniki badań
IT projects, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych wyników kolejnego przeprowadzonego przez autora badania ankietowego, którego zadaniem było zebranie danych na temat czynników sukcesu/porażki przedsięwzięć informatycznych. (fragment tekstu)

The paper presents results of a study, which aimed at acquiring data on key success and failure factors in IT-projects. The survey, carried out by the author in 2005, comprised 190 IT-projects implemented in various businesses and institutions. In the initial part of the article basic features of the analysed projects and companies are characterised. A quantitative analysis of planned and actual schedules and budgets of the projects, as well as qualitative evaluation of compliance of their scope with customer's requirements are presented subsequently. Eventually, the conclusions are drawn and further directions of research identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E.S., Grude K. V., Haug Т., Goal Directed Project Management, 3rd Edition, Kogan Page, London and Sterling 2004.
 2. Czarnacka-Chrobot B., Błędy w zarządzaniu projektem informatycznym - skala problemu i aspekty metodologiczne, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2001, t.1, s. 7-26.
 3. Czarnacka-Chrobot B., Z najnowszych "Kronik Chaosu" Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach?, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa 2004, s. 209-238.
 4. Dyczkowski М., Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych. Wstępne wyniki badania ankietowego, [w:] Ryzyko przedsięwzięć informatycznych RPI'2005, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Szczecin 2005b, s. 45-54.
 5. Dyczkowski M., How the Home IT Projects Management Practice Has Been Change? The Results of the Comparative Researches Done in the Years 2002-2004, [w:] Information Management, B.F. Kubiak, A. Korowicki [red.] Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005a, s. 141-148.
 6. Dyczkowski M., Krajowa praktyka zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO '2004, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2004, s. 509-518.
 7. Dyczkowski M., Wstępne wyniki badań ankietowych na temat krajowej praktyki zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, Warszawa-Szczyrk 2003, s. 167-179.
 8. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 10. Hong K.K., Kim Y.G., The Critical Success Factors for ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective, Information & Management, vol. 40/2002, s. 25-40.
 11. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wyd. III uzupełnione i zmienione, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 12. Nowarska B., Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce gospodarczej i społecznej. Opis przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 13. Philips J., Zarządzanie projektami IT. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu