BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (University of Szczecin, Poland), Leoński Wojciech (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Human Capital Management in the Field of Intellectual Capital Management
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 2, s. 46-54, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Human capital, Intellectual capital, Human Resources Management (HRM), Intellectual capital management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The main purpose of the article is to present an approach to human capital management which constitutes an important role in shaping intellectual capital of enterprises. The Authors took under consideration the ways of human capital management and in this article they present the essence of the subject, proposing steps which should be undertaken in enterprises for instance: identification of key employees, building a knowledge sharing culture, developing competences, using participatory management style, etc.

Methodology/approach: The article is theoretical in nature and provides a general review of the concept of human capital management in the field of intellectual management.

Implications for further research: The issue presented in the article is a part of research on the intellectual capital in polish enterprises. The discussion taken in this article encourages to undertake further research, which the Authors intend to take in the future such as auditing intellectual capital of polish companies listed on Warsaw Stock Exchange.

Originality/value: Human capital is one of the most important resources in enterprises, is also the core element of intellectual capital. The success of contemporary business entities depends on a proper and effective management of intellectual capital and in particular human capital. Unfortunately, according to the Authors' previous research, the intellectual capital in Polish enterprises is undervalued. Therefore, it is important to develop an appropriate way of managing human capital to ensure growth in the value of company's intellectual capital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyer, K. (2015), "Audit of Intellectual Capital in Polish Energy Company. The case Study", Reports on Economics and Finance, Vol. 1 No. 1, pp. 127-136. DOI: http://dx.doi.org/10.12988/ref.2015.51112
 2. Beyer, K. (2016a), "A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 4/2016 (82), cz. 2, pp. 669-677.
 3. Beyer, K. (2016b), "Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEIZ, No. 43/1, pp. 89-97.
 4. Bontis, N., Girardi, J. (2000), "Teaching knowledge management and intellectual capital lessons: an empirical examination of the Tango simulation", International Journal of Technology Management, Vol. 20 No. 5/6/7/8, pp. 545-555. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2000.002880
 5. Brooking, A. (2010), Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire.
 6. Czerniachowicz, B. (2013), "Nowoczeesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Studia i Prace WNEiZ, No. 34, pp. 53-67.
 7. Edvinsson, L., Malone, M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Juchnowicz, M. (Ed.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 9. Leo, Ch. P., Adelman, S. (2010), "Intellectual Capital: A Human Resources Perspective", available at: http://www.jgbm.org/page/23%20%20Dr.%20Charles%20P.%20 Leo%20.pdf (accessed 8 September 2012).
 10. Piwowarczyk, J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Pocztowski, A. (2003), "Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 629, pp. 6-9.
 12. Roos, G., Roos, J. (1997), "Measuring your Company's Intellectual Performance", Long Range Planning, Vol. 30 No. 3, pp. 413-426.
 13. Sajkiewicz, A. (2002), "Kultura organizacji i kapitał intelektualny", in: Sajkiewicz, A. (Ed.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, POLTEXT, Warszawa.
 14. Sajkiewicz, A., Sajkiewicz, Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
 15. Stewart, T. A. (1999), Intellectual Capital. The New Wealth of organizations, Doubleday, New York.
 16. Sullivan, P. H. (2000), Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 17. Szczygielska, A. (2009), Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Szopik-Depczyńska, K. (2014), "Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B+R", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEiZ, No. 38, pp. 217-227.
 19. Żemigała, M. (2008), "Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym)", Poblemy jakości, No. 3, pp. 14-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu