BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Multimedialna wizualizacja modeli symulacyjnych dla potrzeb zarządzania
Multimedia Visualization of Simulation Models for Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 175-185, rys., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Modele symulacyjne, Wizualizacja danych, Multimedia
Simulation models, Data visualisation, Multimedia
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano możliwości przedstawiania rezultatów eksperymentów symulacyjnych z wykorzystaniem kilku zintegrowanych mediów (tekstu, grafiki, animacji, dźwięku, wideo) na przykładzie modeli symulacyjnych zbudowanych w konwencji dynamiki systemowej, a adresowanych przede wszystkim do specjalistów z zakresu zarządzania szeroko pojętymi zasobami. (fragment tekstu)

Development of multimedia techniques influences considerably the manner of visualization of results generated by simulation models. The article presents the possibilities of introducing the results of simulation experiments with the use of several integrated means (i.e. text, graphic, animation, sound and video clip) on the example of models created in convention of system dynamics method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessi S.M., Designing Educational Support in System Dynamics Bbased Interactive Learning Environments, "Simulation &Gaming" 2000 nr 31 (2), s. 178-196.
 2. Dudycz H., Multimedia, [w:] Komunikacja gospodarcza, red. E. Niedzielska, AE, Wrocław 2000.
 3. Dudycz H., Multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Multimedia w biznesie, red. L. Kiełtyka. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 4. Forrester J.W., System Dynamics and Learner-Centered-Learning in Kindergarden through 12th Grade Education, MIT, Cambridge 1992.
 5. Forrester J.W., Industrial Dynamics, John Wiley and Sons, New York 1961.
 6. Forrester J.W., Urban Dynamics, The MIT Press, Cambridge Mass. 1969.
 7. Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
 8. Grzeszczyk T.A., Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji, MIKOM, Warszawa 2003.
 9. Han J., Mechlova E., Dvorak L., Edl M., Konicek L., Multimedia and Simulation in Computer Aided Education, International Conference on Engineering Education ICEE'99, Ostrava-Praha 1999, www.ineer.org/Events/ICEE1999/Proceedings/papers/317/317.htm.
 10. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 11. Kirkwood C.W., System Dynamics Methods: A Quick Introduction. Arizona State University, Internet 1998, www.public.asu.edu/~kirkwood/sysdyn.
 12. Kononowicz L., Symulacyjne modele biznesowe w podejmowaniu decyzji zarządczych, "Controllingi Rachunkowość Zarządcza" 2002 nr 10.
 13. Kwaśnicki W., Dynamika Systemów jako metoda nauczania, [w:] Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii, red. E. Radosiński, Polskie Towarzystwo Symulogiczne, 1998.
 14. Łukaszewicz R., Dynamika Systemów Zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 15. Martin F.F., Wstęp do modelowania cyfrowego, PWN, Warszawa 1976.
 16. Morecroft J.D.W., Larsen E.R., Lomi A., Ginsberg A., The Dynamics of Resource Sharing: a Metaphorical Model, "System Dynamics Review" 1995 nr 11(4), s. 289-309.
 17. Moxnes E., Not Only the Tragedy of the Commons: Misperceptions of Feedback and Policies fat Sustainable Development, "System Dynamics Review" 2000 nr 16(4), s. 325-348.
 18. Naylor Т.Н., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
 19. Pietroń R., Konceptualizacja modeli dynamiki systemów w zarządzaniu strategicznym. "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej", Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 20. Pearce C., Sims, BattleBots, Cellular Automata God and Go. A conversation with Will Wright, "Gamestudies" 2002 nr 2, www.gamestudies.org/0102/pearce/.
 21. Reigeluth C.M., Schwartz E., An Instructional Theory for the Design of Computer-based Simulations, "Journal of Computer-Based Instruction" 1989 nr 16 (1), s. 1-10.
 22. Richardson G.P., Pugh A.L., Introduction to System Dynamics Modelling, Productivity Press Portland 1981.
 23. Road Maps: A Guide to Learning System Dynamics, Internet, sysdyn.clexchange.org/road-maps/home.html.
 24. Sawyer В., Serious Games: Improving Public Policy Through Game-based Learning and Simulation, Publication 2002-1, The Foresight and Governance Project at the Woodrow Wilson Center, Washington, DC, 2002, www.seriousgames.org/images/seriousarticle.pdf.
 25. Skartveit H.L., Goodnow K., Viste M., Visualized System Dynamics Models as Information and Planning Tools, Informing Science + Information Technology Education Joint Conference, Pori, Finland, June 2003, proceedings.informingscience.org/IS2003Proceedings/docs/140Skart.pdf.
 26. Skartveit H.L., Viste M., System Dynamics as Story Engine for Interactive Video. MelbourneDAC, the 5th International Digital Arts and Culture Conference, May, 19-23, 2003, hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Skartveit.pdf.
 27. Skartveit H.L., Goodnow K.J., Viste M., SimHeritage: Multimedia and System Dynamics in Learning Tools for Heritage Management, UNESCO Virtual Congress, October-November 2002, www.virtualworldheritage.org/papers/3105_937- UnescoWorldHeritageCenterVirtualCongress010802.doc.
 28. Souček Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
 29. Starr P., Seductions of Sim: Policy as a Simulation Game, "The American Prospect" 1994 nr 17, s. 19-29, www.princeton.edu/~starr/17star.html.
 30. Sterman J.D., Modelling Managerial Behaviour - Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision-making Experiment, "Management Science" 1989 nr 35(3), s. 321-339.
 31. Sterman J.D., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
 32. Sterman J.D., All Models are Wrong: Refections on Becoming a Systems Scientist, "System Dynamics Review" 2002 nr 18(4), s. 501-531.
 33. Sterman J.D., Teaching Takes Off. Flight Simulators for Management Education, The Beer Game, "OR/MS Today" October 1992, s. 40-44, web.mit.edu/jsterman/www/SDG/beergame.html.
 34. Viste M., Skartveit H.L., Visualization of Complex Systems-The Two-Shower Model, "PsychNology Journal" 2004 vol. 2, nr 2, s. 229-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu