BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łosiewicz Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nowicki Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Owoc Mieczysław L. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania realizacyjne projektów Unii europejskiej wspomagających kształcenie na kierunku Informatyka Ekonomiczna
Performance Conditions of the European Union Projects Supporting Education on Business Informatics Studies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 186-193, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kształcenie, Nauczanie, Zarządzanie projektem
Learning, Teaching, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie krytycznych czynników warunkujących I realizację takich projektów w podziale na grupę sprzyjających okoliczności, a także takich, które te programy ograniczają. Między innymi dotyczą one sposobu] finansowania, standardów kształcenia obowiązujących w różnych krajach UE czyi infrastruktury technologicznej, jaką dysponują poszczególne uniwersytety. WI artykule zostaną przedstawione doświadczenia autorów wynikające z uczestnictwa] w takich projektach (m.in. aktualnie w EULLearn: European University Lifelong Learning Network oraz BIN-Net: Business INformatics Network in Common Europe). (fragment tekstu)

Education oriented on business informatics seems to be one of the more attractive as well as rather difficult fiellds studies. Joining the UE education systems in Poland should be transformed to fulfil signed agreemented (the Bologna process and the Lisbon strategy) and to create conditions for making studying more flexible and mobile. The crucial aim of the paper is a presentation of critical factors that may impact projects relevant to this area. All these factors have been divided onto two groups: these can be treated as advantages and these, which are real limits. For example: ways of financing, education standards in particular EU countries and technological infrastructure existing in university campuses. Two project undergoing in the 6'h Framework (the Socrates preogramme) have been taking into account: European University Lifelong Learning Network and BIN-Net: Business Informactics Network in Common Europe. The author's ezperiences allowed them to create definition and context presentation of the mentioned factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. BIN-Net: Business Informatics Network in Common Europe. Project Meeting. January 14-15 2005, University of Vienna.
  2. Eulleam General Meeting: Lifelong Learning Meets Challenges of Modem Society, May 27-28 2005, Vilnius.
  3. http://distance.ktu.lt/thenuce/ebook/.
  4. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus_en.html.
  5. http://eullearn.net.
  6. http://www.ism.lt.
  7. http://www.dke.univie.ac.at/binnet/.
  8. http://www.menis.gov.pl/proces_bolonski/.
  9. http://www.strategializbońska.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu