BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach Maria Antonina (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Czas w modelowaniu zjawisk ekonomicznych
Time for Modeling Economic Phenomena
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 194-207, rys., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Czas w ekonomii, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych
Time and economy, Modeling of time-space
Uwagi
summ.
Abstrakt
Temporalne modelowanie zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa staje się - w kontekście cech tego otoczenia - coraz większą koniecznością. Czas urasta do rangi podstawowego czynnika analizy - jego uwzględnienie jest niezbędne, aby analiza zmian była prawidłowa i dostarczała podstawy do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Jak każda dziedzina będąca przedmiotem modelowania temporalnego, także ekonomia wymaga dokonania założeń co do struktury czasu. Chodzi o to, aby przyjęta struktura spełniała następujące postulaty:
a) pozwalała jak najpełniej uchwycić temporalne aspekty modelowanej dziedziny,
b) umożliwiała prawidłowy dobór temporalnego formalizmu reprezentacji oraz ontologii czasu.
W artykule przeprowadzono analizę temporalnych charakterystyk otoczenia ekonomicznego oraz przedstawiono wybrane możliwe struktury czasu, rozważając ich własności. Zestawiając te dwa punkty widzenia, zaproponowano taką strukturę czasu, która spełni postulaty wymienione wyżej. Jako ciekawy problem badawczy wyłania się z zawartych w artykule rozważań kwestia wykorzystania nieliniowych struktur czasu w analizie otoczenia ekonomicznego. (fragment tekstu)

The paper is devoted to the problem of establishing a time structure adequate for economic phenomena modeling. It analyses modern economic environment as a domain for temporal modeling and representation, points out those features that justify the use of temporal logics for description and representation. To illustrate this, an example of barriers to entry has been chosen. To represent temporal phenomena properly, one has to choose an adequate time structure before performing the representational step. The reason is simple: time structure determines the representation way, and is strictly connected with the characteristics of the domain to be modeled. In the paper we presented a short survey of possible time structures, as well as the question of perceiving economic changes as a set of processes. We analysed economic environment's features in the temporal context and on this basis we proposed a time that is structure the most adequate and convenient for modeling economic phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J.F., Towards a General Theory of Action and Time, "Artificial Intelligence" 1984, vol. 23, no. 2, July.
 2. Anger F., On Lamport's Interprocessor Communication Model, "ACM Transactions on Programming Languages Systems" 1989 vol. 11, no. 3, pp. 404-417.
 3. Bain J., Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries, Augustus M. Kelley Publishers, USA, 1993 (reprint oryginalnego wydania z 1956 r., Harvard University Press).
 4. Barriers to Entry and Exit in UK Competition Policy, A Report by London Economics for the Office of Fair Trading. OFTRP2, March 1994.
 5. Bennett B., Galton A.P., A Unifying Semantics for Time and Events, "Artificial Intelligence" 2004 vol. 153, pp. 13-48.
 6. Benthem van J., The Logic of Time, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland 1983.
 7. Benthem van, J., Temporal Logic, [w:] D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson (red.), Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, Volume 4: Epistemic and Теmроral Reasoning. Clarendon Press, Oxford 1995.
 8. Bouzid М., Ligęza A., Temporal Causal Networks for Simulation and Diagnosis, Proc. AAAI-96: 13th National Conference on Artificial Intelligence, Portland, Oregon, pp. 89-97 (working notes).
 9. Broxvall М., Jonsson P., Disjunctive Temporal Reasoning in Partially Ordered Models of Time, Proc. AAAI-00: 17th (US) National Conference on Artificial Intelligence, Austin, Texas, USA, July -August 2000, pp. 464-469.
 10. Das S.S., Van de Ven A.H., Competing with New Product Technologies: A Process Model of Strategy. "Management Science" vol. 46, no. 10, October 2000, pp. 1300-1316.
 11. Forbus K.D., Qualitative process theory, "Artificial Intelligence" 1984 vol. 24, pp. 85-165, 1984.
 12. Galton A., Time and Change for AI, [w:] D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson (eds.), Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, Volume 4: Epistemic and Temporal Reasoning, Clarendon Press, Oxford 1995.
 13. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 14. Hajnicz E., Reprezentacja logiczna wiedzy zmieniającej się w czasie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1996.
 15. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 16. Kania K., Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania, "Prace Naukowe AE w Katowicach", AE, Katowice, 2004.
 17. Knight В., Ma J., Time Representation: A Taxonomy of Temporal Models, "Artificial Intelligence Review" 1994 vol. & no. 6, Kluwer Academic Publishers.
 18. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 19. Kwong Ch., Representing Time, [w:] G.A. Ringland, D.A. Duce (eds.), Approaches to Knowledge Representation: An Introduction, Research Studies Press Ltd., Taunton, Somerset, England, John Wiley & Sons Inc., 1989.
 20. McCarthy J., Hayes P., Some Philosophical Problems From the Standpoint of Artificial Intelligence, "Machine Intelligence" 1969 vol. 4, American Elsevier, pp. 463-502.
 21. Meulenter A.G.B., Representing Time in Natural Language: The Dynamic Interpretation of Tense and Aspect, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1995.
 22. Newton-Smith W., The Structure of Time, Routledge&Heagan Paul, 1980.
 23. Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998.
 24. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 25. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o. 1998.
 26. Prior A.N., Diodoram Modalities, "Philosophical Quaterly" 1955 vol. 5, pp. 205-213.
 27. Russell S.J., Norvig P., Artificial Intelligence - a Modern Approach, Prentice Hall, Inc., USA 1995.
 28. Russell B., On Order in Time, [w:] R. Marsh (ed.), Bertrand Russell: Logic and Knowledge (essays 1901-1950), 1956.
 29. Sandewall E., Features and Fluents, Oxford University Press, 1994.
 30. Sowa J.F., Processes, http://www.jfsowa.com/ontology/process.htm, opublikowane w 2001, pobrane 29.01.2005.
 31. Sowa J.F., Processes and Causality, http://www.jfsowa.com/ontology/causal.htm, opublikowane w 2001, pobrane 29.01.2005.
 32. Stalewski Т., Łucewicz J., Socjologia organizacji. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
 33. Stanek S., Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji, "Prace Naukowe AE w Katowice", Katowice 1999.
 34. Stanek S., Michalik K., Twardowski Z., Applications of Al in Strategy Games: the AE2000 Intelligent Computer Game, Proc. CAI-2000: Third Polish Conference on Theory and Applications of Artificial Intelligence, October 5-7, 2000, Łódź, Poland.
 35. Tvede L., Ohnemus P., Marketing Strategies for the new Economy, John Wiley & Sons, Ltd., 2001.
 36. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. O działalności gospodarczej, DzU 1988 nr 41 poz. 324.
 37. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU 1999 nr 101, poz. 1178.
 38. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173, poz. 1807.
 39. Vila L., A Survey on Temporal Reasoning in Artificial Intelligence, "AI Communications", 1994, 7( 1), pp. 4-28.
 40. Vila L., Revisiting Time and Temporal Incidence, http://www.lsi.upc.es/~vila/vila/papers.html, 1996.
 41. Whish R., Competition Law, Third Edition, Butterworth & Co (Publishers) Ltd., 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu