BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego
Social Activity from the Point of View of the Commune of the Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna ludności, Współpraca, Rozwój lokalny, Pobudzanie aktywności
Human economic activity, Cooperation, Local development, Activity stimulation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R59
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W nowym paradygmacie rozwoju terytorialnego istotną rolę przypisuje się współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społeczeństwem, upatrując w niej czynnika rozwoju lokalnego. Współpraca ta jest determinowana m.in. aktywnością obywateli do angażowania się w sprawy lokalne. Stąd celem artykułu jest jej ocena na podstawie opinii gmin województwa zachodniopomorskiego w kontekście współczesnego paradygmatu rozwoju. W opracowaniu wykorzystano metody analizy literatury, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa zachodniopomorskiego oraz wnioskowania. Umożliwiły one syntetyczną ocenę poziomu aktywności społecznej. (abstrakt oryginalny)

In the new paradigm of territorial development, co-operation between local government units and society is important, as a factor of local development. This cooperation is determined, among others. The activity of citizens to engage in local affairs. Hence, the aim of this article is to evaluate it based on the opinion of the communes of Zachodniopomorskie Voivodeship in the context of the contemporary development paradigm. The paper uses methods of literature analysis, results of surveys conducted in the communes of the West Pomeranian Province and inference. They allowed a synthetic assessment of the level of social activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bovaird, T., Löffler, E. (2003). Understanding Public Management and Governance. W: T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
  2. Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków: Contemporary Economics, 9(4), 344, 363.
  3. Czaputowicz, J. (2010). Partycypacja społeczna - warunek czy bariera dobrego rządzenia?: Animacja życia publicznego - Analizy i Rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 1-2, 19-26.
  4. Długosz, D., Wygnański, J. J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa.
  5. Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(6), 6-7.
  6. John, P. (2001). Local Governance in Western Europe. London: Sage.
  7. Makowski, G. (2017) Programy aktywności lokalnej - czy mogą pobudzić partycypację publiczną? http://www.academia.edu/4966476/Programy_aktywności_lokalnej_czy_mogą_pobudzić_partycypację_publiczną (28.07.2017).
  8. Nowakowska, A. (red.). (2015). Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  9. Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Kalisiak-Mędelska, M., Chądzyński, J. (2014). Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu