BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich
The Duration of Border Control Procedures Related to the Handling of Freight Transported by Means of Sea-Road Transport Chains as a Component in Competitiveness of the Polish Seaports
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 59-69, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Porty morskie, Odprawa celna, Konkurencyjność
Seaports, Customs, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czas kontroli granicznych związanych z obsługą ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych stał się istotnym elementem konkurencyjności portów morskich. Niekorzystna sytuacja w tym zakresie istniejąca w polskich portach morskich, na tle innych portów morskich obsługujących to samo zaplecze gospodarcze, spowodowała iż znacząca część ładunków (głównie drobnicy skonteneryzowanej) obsługiwana była poza polskimi portami morskimi. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z wejściem w życie zmian w regulacjach dotyczących podatku VAT (2011 r.) oraz tzw. Pakietu "Porty 24" (2014 r.). W zdecydowanej większości oddziałów celnych zlokalizowanych w największych portach morskich Polski skróceniu uległy zarówno czasy obsługi zgłoszeń celnych, jak i czasy tzw. odpraw wspólnych. Istotnie wzrósł również udział zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej. W okresie 2007-2015 ponad trzykrotnie zwiększyły się należności celno-podatkowe z tytułu obrotu morsko-lądowego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. (abstrakt oryginalny)

The duration of border control procedures related to the handling of freight transported by means of sea-road transport chains has become a significant component in competitiveness of seaports. The situation in this regard, existing in the Polish seaports, which was unfavourable against the background of other seaports providing services to the same supply base, resulted in the fact that a significant part of freight, i.e. mainly general containerized cargo, was handled outside the Polish seaports. The situation began to change when amendments to the regulations related to VAT (2011) and the so called "Porty 24" Package (2014) were adopted. In majority of the customs offices located in the biggest Polish seaports both the duration of services provided in relation to customs declaration and the duration of the so called "collective customs clearance" were reduced. The number of customs declarations under the simplified procedure also rose significantly. Between 2007 and 2015 customs duties and taxes in relation to the sea-land handling in Gdańsk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście rose more than threefold. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane CAAC w Warszawie 2016.
  2. Dane Izby Celnej w Szczecinie 2016.
  3. Grzelakowski A.S., Matczak M., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni 2007.
  4. Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin - Świnoujście, praca zb. pod red. M. Plucińskiego, PTE Szczecin, Szczecin 2016.
  5. Pluciński M., Polskie pory morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa 2013.
  6. Porty morskie jako ogniwa międzynarodowych multimodalnych ciągów transportowych w obrocie lądowym i lądowo-morskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konkurencji międzygałęziowej oraz substytucyjności poszczególnych rodzajów transportu. Opracowanie ekspertyz, analiz i badań w zakresie ochrony konkurencji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach projektu 2004/016-829.02.03 ochrona konkurencji. Deloitte kwiecień 2007.
  7. Raport z wykonania koordynacji kontroli w ramach pakietu "Porty 24" za okres od dnia 01.01.2015 r. do 3 1.03.2015 r., Służba Celna, Warszawa 2015.
  8. Szwankowski S., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
  9. Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu