BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Hernes Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Metody reprezentacji wiedzy agentów w multiagenckich systemach wspomagających podejmowanie decyzji finansowych
Methods of Knowledge Representation in Multi-Agent Systems Supporting Financial Decision Making
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 232-237, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Systemy multiagentowe, Podejmowanie decyzji finansowych
Multi-agent system, Decision making of finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowana w niniejszym artykule struktura wiedzy agenta pozwala na przedstawienie podjętej decyzji finansowej. W systemach multiagenckich pojawia się możliwość porównywania decyzji poszczególnych agentów i, jeżeli są one różne, określenia jednej, wspólnej decyzji systemu przedstawionej następnie użytkownikowi. Wspólną decyzję można uzgodnić np. za pomocą metod wyboru, w których dokonywany jest wybór rozwiązania przedstawionego przez jednego z agentów, pozostałe rozwiązania nie są brane pod uwagę. Coraz częściej stosowane są jednak metody consensusu, w których każde rozwiązanie jest brane pod uwagę, decyzja nie jest jednym z wyników proponowanych przez agentów, lecz jest ona zbliżona do tych wyników. (fragment tekstu)

The article presents structure of agents knowledge representation in multiagents systems aiding financial decisions. Definition of agent, model of agents programme in BDI architecture and definition of agents knowledge's structure are presented. The structure considers contribution of decisions elements at the whole of decision and it considers rank of certain agents opinions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek D., Zgrzywa A., Modelowanie programów agenckich z wykorzystaniem architektury Belief Desire Intention, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000.
  2. Ferber J., Multi-Agent Systems, Addison Wesley, New York 1999.
  3. Hernes M., Uzgadnianie niespójności wiedzy w systemach rozproszonych metodą consensusu, [w:] Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
  4. Hernes M., Nguyen N.T., Deriving Consensus for Incomplete Ordered Partitions, [w:] N.T. Nguyen (ed.), Intelligent Technologies for Inconsistent Knowledge Processing, Advanced Knowledge International, Australia 2004.
  5. Katarzyniak R., Nguyen N.T., Model systemu wieloagentowego z procedurami grupowej aktualizacji wiedzy opartymi na metodach teorii konsensusu. Raport z serii SPR nr 3, ISiTS PWr, Wrocław 2000.
  6. Nguyen N.T., Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu