BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Żmigrodzki Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Struktura informacji reprezentującej wiedzę
Structure of Information Representing Knowledge
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 238-251, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Wiedza, Informacja
Knowledge, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
W poniższym artykule zdefiniowano strukturę informacji reprezentującej wiedzę na gruncie infologii oraz scharakteryzowano jej rolę w zarządzaniu wiedzą. Następnie przedstawiono proces strukturalizacji takiej informacji, którego celem jest wzmocnienie jej struktury. Założono też, że silniejsza struktura pozwala lepiej zarządzać taką informacją, ponieważ łatwiej ją zlokalizować w bazie wiedzy, utrzymać jej jakość w czasie oraz zinterpretować i przyswoić przez odbiorców. W końcu jajo przykład przedstawiono informacje z pewnego systemu zarządzania wiedzą o różnej sile ustrukturalizowania. (fragment tekstu)

The article explains the role of information structure in knowledge management in the context of information science. It defines information structure as a set of attributes describing content of a piece of information. Then levels and strength of information structure are analyzed, and the process of building information structure is resented. At the end it is concluded that information representing knowledge in modern enterprises is mainly weak structured. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.R., Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicznej Warszawa 1998.
 2. Ark Group - witryna firmy, http://www.ark-group.com.
 3. Birch A., Malim Т., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Davenport Т.Н., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Drelichowski L., Koncepcja metod edukacji i zastosowań technik informacyjnych w społeczeństwie wiedzy, [w:] W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, AE, Wrocław 2004.
 6. Encyklopedia PWN 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Ferruci D., Lally A., Building an Example Application with the Unstructured Information Management Architecture, "IBM Systems Journal" 2004 vol. 43, nr 3.
 8. Jones R.R., Bremdal B.A., Spaggiari C., Johansen F., Engels R., Knowledge Management through Content Interpretation, Halden 2000.
 9. Knowledge Management in the Internet Economy. Leveraging Knowledge for e-Business Success artykuł opublikowany przez Intel Corporation, 2001.
 10. Knowledge Management Magazine - witryna czasopisma, http://www.kmmagazine.com.
 11. Kontzer Т., Content Overload, Information Week Jan 19, 2004.
 12. Kugel R.D., Unstructured Information Management, Intelligent BPM, http://www.intelligentbpm.eom//feature/2003/12/0312feat2_l.html, 2003.
 13. Langham M., Mapping the Forest of Unstructured Information, http://www.it-analysis.com/article_pf.php?articleid=3756, 2003.
 14. Meadow C.T., Boyce В.R., Kraft D.H., Text Information Retrieval Systems, Academic Press, San Diego 2000.
 15. Miller R., Get Smart with Business Intelligence Software, EContent, 2003/11, 2003.
 16. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 17. Pai P., Miller L.L., Honavar V., Wong J., Supporting Organizational Knowledge Management with Agents, [w:] D. White, Knowledge Mapping & Management, IRM Press, London 2002.
 18. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wrocław 2005.
 19. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 20. PYTON Enterprise - witryna systemu, http://www.pyton.pl.
 21. Smith R.G., Farquhar A., The Road Ahead for Knowledge Management An AI Perspective, AI Magazine, Winter 2000, AAAI 2000.
 22. Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 23. Stensmo M., Thorson M., Unstructured Information Management. An Overview of the Enterprise Search, Text Analysis and Visualisation Market, Infosphere, http://www.infosphere.se, 2003.
 24. Szumiło I., Żmigrodzki M., Kilian В., Raport z pilotażu Systemu Zarządzania Wiedzą PYTON dla DEF, materiały z wdrożenia, Wrocław 2004.
 25. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 26. Trombly M., Content Management: Taming the Info Flood, Securities Industry News, Volume XV, Number 31, August 11, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu